Title: Jiskření na nedokonalém spoji
Other Titles: Sparking due to bad contacts
Authors: Hovorka, Jan
Advisor: Kysela, Adam
Referee: Paslavský, Bohumil
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9370
Keywords: jiskřiště;izolátor;vedení VN;vysokofrekvenční šum;CAD systémy;permeabilita;kapacita;spojení;jiskření
Keywords in different language: spark gap;insulator;keeping HV;high frequency noise;CAD systems;permeability;capacity;connection;sparking
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na jiskření na nedokonalém spoji, sestrojit model jiskřiště a popsat praktické způsoby omezení jiskření. V práci jsou dále popsány důsledky které vznikají na VN vlivem jiskření.
Abstract in different language: The present work is aimed at sparking the imperfect joints, gaps and build a model to describe practical ways of reducing arcing. The paper also describes the consequences that arise due to the high voltage spark.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hovorka_Jan_Bp_Jiskreni_na_nedokonlem_spoji.pdfPlný text práce913,99 kBAdobe PDFView/Open
047139_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce298,58 kBAdobe PDFView/Open
047139_oponent.pdfPosudek oponenta práce312,41 kBAdobe PDFView/Open
047139_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce244,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9370

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.