Název: Speciální funkční generátor
Další názvy: special waveform generator
Autoři: Svoboda, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Pittermann, Martin
Oponent: Fořt, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9372
Klíčová slova: PWM pulzně šířková modulace;střída;generátor funkcí;relaxační generátor;operační zesilovač
Klíčová slova v dalším jazyce: PWM - pulse width modulation;duty cycle;relaxation oscillator;operational amplifier
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se věnuje problematice speciálních funkčních generátorů a to konkrétně generátoru pulzně šířkové modulace ? PWM. Úvodní část je zaměřena na přehled dostupných generátorů na našem trhu a seznámení s danou problematikou. Dále se práce zabývá konstrukcí takových generátorů, k čemu se používají a popisem samotné realizace návrhu a stavby PWM generátoru pro školní účely s rozborem jeho jednotlivých částí a popisu jejich funkce. V závěru je shrnutí všech výsledků, ke kterým autor dospěl.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted Bachelor´s thesis deals with the problems of the special function generators, namely of the generator of the pulse width modulation - PWM. The introductory part is focused on the overview of generators available at our market and on familiarization with the given problems. After that the thesis deals with the construction of these generators, purposes of their use and a description of the design and construction of a PWM generator for teaching, studying and laboratory purposes including an analysis of the individual parts and a description of their function. At the end there is a summary of all the results that the author has come to.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
E09B0053K_Tomas_Svoboda_Specialni_funkcni_generator.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047170_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce338,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047170_oponent.pdfPosudek oponenta práce364,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047170_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce182,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9372

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.