Title: Speciální funkční generátor
Other Titles: special waveform generator
Authors: Svoboda, Tomáš
Advisor: Pittermann, Martin
Referee: Fořt, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9372
Keywords: PWM pulzně šířková modulace;střída;generátor funkcí;relaxační generátor;operační zesilovač
Keywords in different language: PWM - pulse width modulation;duty cycle;relaxation oscillator;operational amplifier
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se věnuje problematice speciálních funkčních generátorů a to konkrétně generátoru pulzně šířkové modulace ? PWM. Úvodní část je zaměřena na přehled dostupných generátorů na našem trhu a seznámení s danou problematikou. Dále se práce zabývá konstrukcí takových generátorů, k čemu se používají a popisem samotné realizace návrhu a stavby PWM generátoru pro školní účely s rozborem jeho jednotlivých částí a popisu jejich funkce. V závěru je shrnutí všech výsledků, ke kterým autor dospěl.
Abstract in different language: The submitted Bachelor´s thesis deals with the problems of the special function generators, namely of the generator of the pulse width modulation - PWM. The introductory part is focused on the overview of generators available at our market and on familiarization with the given problems. After that the thesis deals with the construction of these generators, purposes of their use and a description of the design and construction of a PWM generator for teaching, studying and laboratory purposes including an analysis of the individual parts and a description of their function. At the end there is a summary of all the results that the author has come to.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E09B0053K_Tomas_Svoboda_Specialni_funkcni_generator.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
047170_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce338,13 kBAdobe PDFView/Open
047170_oponent.pdfPosudek oponenta práce364,86 kBAdobe PDFView/Open
047170_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce182,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9372

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.