Title: Využití záznamových zařízení v železniční zabezpečovací technice
Other Titles: Use of data loggers in railway signalling devices
Authors: Mašík, Michal
Advisor: Konečný, Ivan
Referee: Tyr, Marek
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9373
Keywords: Záznamové zařízení;zabezpečovací zařízení;TEST;PZS;relé.
Keywords in different language: Recording equipment;security equipment;TEST;PZS;relay.
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku využití záznamových zařízení pro detekci a omezování poruch na staničním zabezpečovacím zařízení TEST. Popisuje jednotlivé druhy záznamových zařízení využívané v železniční zabezpečovací technice.
Abstract in different language: The thesis is focused on the issue of the use of recording equipment to detect faults and reducing the station interlocking device TEST. Describes the different types of recording equipment used in railway signaling systems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-zaznamova zarizeni - Michal Masik.pdfPlný text práce2,46 MBAdobe PDFView/Open
047175_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce325,98 kBAdobe PDFView/Open
047175_oponent.pdfPosudek oponenta práce579,96 kBAdobe PDFView/Open
047175_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce182,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9373

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.