Název: Využití záznamových zařízení v železniční zabezpečovací technice
Další názvy: Use of data loggers in railway signalling devices
Autoři: Mašík, Michal
Vedoucí práce/školitel: Konečný, Ivan
Oponent: Tyr, Marek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9373
Klíčová slova: Záznamové zařízení;zabezpečovací zařízení;TEST;PZS;relé.
Klíčová slova v dalším jazyce: Recording equipment;security equipment;TEST;PZS;relay.
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku využití záznamových zařízení pro detekci a omezování poruch na staničním zabezpečovacím zařízení TEST. Popisuje jednotlivé druhy záznamových zařízení využívané v železniční zabezpečovací technice.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on the issue of the use of recording equipment to detect faults and reducing the station interlocking device TEST. Describes the different types of recording equipment used in railway signaling systems.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-zaznamova zarizeni - Michal Masik.pdfPlný text práce2,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047175_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce325,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047175_oponent.pdfPosudek oponenta práce579,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047175_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce182,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9373

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.