Název: Legislativní a technické postupy pro zajištění bezpečnosti v elektrotechnice
Další názvy: Legislative and technical procedures for ensuring of safety in electrical engineering
Autoři: Bureš, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Müllerová, Eva
Oponent: Martínek, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9374
Klíčová slova: úraz elektrickým proudem;bezpečnost práce;ochranné opatření;automatické odpojení;obsluha zařízení;pospojování;elektroinstalace;elektrotechnika;normy;předpisy
Klíčová slova v dalším jazyce: electric shock;occupational safety;protective measure;automatic disconnection;operation of equipment;protective bonding;electrical installation;electrical engineering;standards;regulations
Abstrakt: Tato bakalářská práce mapuje způsoby zajišťování bezpečnosti v elektrotechnice v ČR s důrazem na ochranu před úrazem elektrickým proudem. Vychází z nejdůležitějších právních předpisů týkajících se bezpečnosti a především pak z platných technických norem. Práce se dále zabývá návazností problematiky bezpečnosti na další obory elektrotechniky, jakými jsou ochrana před bleskem či zajištění správné funkce elektrických zařízení.
Abstrakt v dalším jazyce: This undergraduate dissertation focuses on the procedures for ensuring of safety in electrical engineering in the Czech Republic. It emphasises protection against electric shock. It is based on currently valid laws and technical standards. Furthermore, this dissertation deals with the connection between issues of safety and other fields of electrical engineering, such as protection against lightning or ensuring of correct function of electrical equipment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Bures_2012.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047284_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce285,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047284_oponent.pdfPosudek oponenta práce338,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047284_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce193,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9374

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.