Title: Legislativní a technické postupy pro zajištění bezpečnosti v elektrotechnice
Other Titles: Legislative and technical procedures for ensuring of safety in electrical engineering
Authors: Bureš, Jiří
Advisor: Müllerová, Eva
Referee: Martínek, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9374
Keywords: úraz elektrickým proudem;bezpečnost práce;ochranné opatření;automatické odpojení;obsluha zařízení;pospojování;elektroinstalace;elektrotechnika;normy;předpisy
Keywords in different language: electric shock;occupational safety;protective measure;automatic disconnection;operation of equipment;protective bonding;electrical installation;electrical engineering;standards;regulations
Abstract: Tato bakalářská práce mapuje způsoby zajišťování bezpečnosti v elektrotechnice v ČR s důrazem na ochranu před úrazem elektrickým proudem. Vychází z nejdůležitějších právních předpisů týkajících se bezpečnosti a především pak z platných technických norem. Práce se dále zabývá návazností problematiky bezpečnosti na další obory elektrotechniky, jakými jsou ochrana před bleskem či zajištění správné funkce elektrických zařízení.
Abstract in different language: This undergraduate dissertation focuses on the procedures for ensuring of safety in electrical engineering in the Czech Republic. It emphasises protection against electric shock. It is based on currently valid laws and technical standards. Furthermore, this dissertation deals with the connection between issues of safety and other fields of electrical engineering, such as protection against lightning or ensuring of correct function of electrical equipment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Bures_2012.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
047284_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce285,22 kBAdobe PDFView/Open
047284_oponent.pdfPosudek oponenta práce338,97 kBAdobe PDFView/Open
047284_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce193,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9374

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.