Title: Stanovení elektrických a tepelných parametrů nových skleněných sálavých panelů
Other Titles: Determination of electrical and thermal parameters of the new radiant glass panels
Authors: Žáková, Kateřina
Advisor: Vaněk, Josef
Referee: Veleba, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9377
Keywords: vytápěni;šíření tepla;sálavé panely;sálání;tepelná pohoda
Keywords in different language: heating;heat;radiant panels;radiation;thermal comfort
Abstract: Předložená bakalářská práce se zabývá stanovením elektrických a tepelných parametrů nových skleněných sálavých panelů. V teoretické části se zabývám principem sálavých panelů, rozdělením a přehledem panelů, návrhem sálavého vytápění a výhodami a nevýhodami sálavých panelů. V praktické části jsem se zaměřila na výpočet účinnosti panelu vzhledem k jeho emisivitě.
Abstract in different language: The present thesis deals with the electrical and thermal parameters of the new glass radiant panels. The theoretical part deals with the principle of radiant panels, distribution panels and an overview, design radiant heating and the advantages and disadvantages of radiant panels. In the practical part is focused on the calculation of efficiency of the panel due to its emissivity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce649,88 kBAdobe PDFView/Open
047306_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce342,12 kBAdobe PDFView/Open
047306_oponent.pdfPosudek oponenta práce462,38 kBAdobe PDFView/Open
047306_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce220,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9377

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.