Název: Stanovení elektrických a tepelných parametrů nových skleněných sálavých panelů
Další názvy: Determination of electrical and thermal parameters of the new radiant glass panels
Autoři: Žáková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Vaněk, Josef
Oponent: Veleba, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9377
Klíčová slova: vytápěni;šíření tepla;sálavé panely;sálání;tepelná pohoda
Klíčová slova v dalším jazyce: heating;heat;radiant panels;radiation;thermal comfort
Abstrakt: Předložená bakalářská práce se zabývá stanovením elektrických a tepelných parametrů nových skleněných sálavých panelů. V teoretické části se zabývám principem sálavých panelů, rozdělením a přehledem panelů, návrhem sálavého vytápění a výhodami a nevýhodami sálavých panelů. V praktické části jsem se zaměřila na výpočet účinnosti panelu vzhledem k jeho emisivitě.
Abstrakt v dalším jazyce: The present thesis deals with the electrical and thermal parameters of the new glass radiant panels. The theoretical part deals with the principle of radiant panels, distribution panels and an overview, design radiant heating and the advantages and disadvantages of radiant panels. In the practical part is focused on the calculation of efficiency of the panel due to its emissivity.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce649,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047306_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce342,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047306_oponent.pdfPosudek oponenta práce462,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047306_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce220,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9377

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.