Název: Elektrický zásobník teplé užitkové vody
Další názvy: Electrical storage of hot supply water
Autoři: Nguyen, Thanh Tam
Vedoucí práce/školitel: Skala, Bohumil
Oponent: Nekolný, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9379
Klíčová slova: Zásobník vody;užitková voda;ohřev;termostat;regulace;teplota;průtok;MATLAB;energie;tepelné ztráty;provozní náklady.
Klíčová slova v dalším jazyce: Water tank;non-potable water;heating;thermostat;regulation;temperature;flow;MATLAB;energy;thermal loss;operating costs
Abstrakt: Tato bakalářská práce je tematicky zaměřena na problematiku ohřevu užitkové vody. Zaobírá se rozborem běžně dostupných energetických zdrojů pro ohřev, funkcí termostatu a omezením tepelných ztrát. Obecnější popis problematiky je aplikován na konkrétním příkladu, jenž je simulován v programovém systému MATLAB
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor´s thesis is thematically focused on issues of the non-potable water heating. It analyzes commonly available sources of energy for heating, the thermostat function and the thermal loss restriction.The general description of the problem is applied on the specific example, which is simulated in the software system MATLAB
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KEV) / Bachelor´s works (DEP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Tam_NGUYEN_THANH_E10B0276P_ELT.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047320_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce319,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047320_oponent.pdfPosudek oponenta práce264,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047320_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce249,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9379

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.