Title: Elektrický zásobník teplé užitkové vody
Other Titles: Electrical storage of hot supply water
Authors: Nguyen, Thanh Tam
Advisor: Skala, Bohumil
Referee: Nekolný, Lukáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9379
Keywords: Zásobník vody;užitková voda;ohřev;termostat;regulace;teplota;průtok;MATLAB;energie;tepelné ztráty;provozní náklady.
Keywords in different language: Water tank;non-potable water;heating;thermostat;regulation;temperature;flow;MATLAB;energy;thermal loss;operating costs
Abstract: Tato bakalářská práce je tematicky zaměřena na problematiku ohřevu užitkové vody. Zaobírá se rozborem běžně dostupných energetických zdrojů pro ohřev, funkcí termostatu a omezením tepelných ztrát. Obecnější popis problematiky je aplikován na konkrétním příkladu, jenž je simulován v programovém systému MATLAB
Abstract in different language: This bachelor´s thesis is thematically focused on issues of the non-potable water heating. It analyzes commonly available sources of energy for heating, the thermostat function and the thermal loss restriction.The general description of the problem is applied on the specific example, which is simulated in the software system MATLAB
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Tam_NGUYEN_THANH_E10B0276P_ELT.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
047320_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce319,66 kBAdobe PDFView/Open
047320_oponent.pdfPosudek oponenta práce264,76 kBAdobe PDFView/Open
047320_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce249,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9379

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.