Název: Zpracování nabídkové dokumentace vybraného elektrického stroje pomocí CAD software SolidWorks
Další názvy: Processing of offer documentation of electrical machines using CAD software SolidWorks
Autoři: Otajovič, Martin
Vedoucí práce/školitel: Pechánek, Roman
Oponent: Bouzek, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9380
Klíčová slova: Synchronní stroj;generátor;alternátor;stator;rotor;SolidWorks;CAD;katalog;nabídková dokumentace
Klíčová slova v dalším jazyce: Synchronous machine;generator;alternator;stator;rotor;SolidWorks;CAD;catalog;tender documentation.
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na zpracování nabídkové dokumentace vybraného elektrického stroje pomocí CAD softwaru. V práci je popsán princip synchronního stroje, technická dokumentace a vytvořen model synchronního stroje. Jednou z hlavních částí je nabídkový katalog, sloužící jako nabídka pro prodej.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the processing tender documents selected electrical machine using CAD software. The work describes the principle of synchronous machine, writes technical documentation and model of synchronous machine. One of the main parts is design catalog, serving as an offer for sale.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KEV) / Bachelor´s works (DEP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Otajovic_Martin_BakPr.pdfPlný text práce12,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
050851_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce310,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
050851_oponent.pdfPosudek oponenta práce302,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
050851_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce214,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9380

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.