Title: Zpracování nabídkové dokumentace vybraného elektrického stroje pomocí CAD software SolidWorks
Other Titles: Processing of offer documentation of electrical machines using CAD software SolidWorks
Authors: Otajovič, Martin
Advisor: Pechánek, Roman
Referee: Bouzek, Lukáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9380
Keywords: Synchronní stroj;generátor;alternátor;stator;rotor;SolidWorks;CAD;katalog;nabídková dokumentace
Keywords in different language: Synchronous machine;generator;alternator;stator;rotor;SolidWorks;CAD;catalog;tender documentation.
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na zpracování nabídkové dokumentace vybraného elektrického stroje pomocí CAD softwaru. V práci je popsán princip synchronního stroje, technická dokumentace a vytvořen model synchronního stroje. Jednou z hlavních částí je nabídkový katalog, sloužící jako nabídka pro prodej.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the processing tender documents selected electrical machine using CAD software. The work describes the principle of synchronous machine, writes technical documentation and model of synchronous machine. One of the main parts is design catalog, serving as an offer for sale.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Otajovic_Martin_BakPr.pdfPlný text práce12,72 MBAdobe PDFView/Open
050851_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce310,07 kBAdobe PDFView/Open
050851_oponent.pdfPosudek oponenta práce302,07 kBAdobe PDFView/Open
050851_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce214,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9380

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.