Title: Freeware simulační a vizualizační nástroje pro GNU/Linux
Other Titles: Freeware Simulation and Visualization tool for GNU/Linux
Authors: Lupínek, Jiří
Advisor: Janda, Martin
Referee: Pittermann, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9381
Keywords: Linux;elektrotechnická úloha;simulace;instalace;Pascal;C++;freeware;simulační nástroje;porovnání
Keywords in different language: Linux;electrotechnical task;simulation;instalation;Pascal;C++;freeware;simulation tools;comparison
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na porovnávání freeware simulačních a vizualizačních nástojů pro operační systém Linux. Práce se zabývá vyhledáním volně šiřitelných programů pro simulace elektronických úloh a jejich zobrazením. Dále také demonstraci použití nasimulováním jednoduché elektrotechnicé úlohy a následným porovnáním z hlediska uživatele.
Abstract in different language: The graduation thesis is about comparing of freeware simulation and visualization programs for operation system Linux (Ubuntu, Mandrake...). It?s about searching for freeware programs for simulation of electrotechnical tasks and their visualization. It also include a use by demonstration on simple electotechnical task and comparison from the view of the user.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Jiri Lupinek.pdfPlný text práce557,79 kBAdobe PDFView/Open
051458_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce276,93 kBAdobe PDFView/Open
051458_oponent.pdfPosudek oponenta práce340,68 kBAdobe PDFView/Open
051458_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce248,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9381

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.