Title: Automatizované měření elektrických parametrů roztoků
Other Titles: Automated measurement of electrical parameters of the chemical solutions
Authors: Král, Václav
Advisor: Kroupa, Michael
Referee: Kuberský, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9382
Keywords: cyklická voltametrie;potenciostat;operační zesilovač;automatické měření;iontová kapalina
Keywords in different language: cyclic voltammetry;potentiostat;operational amplifier;automatic measurement;ionic liquid
Abstract: Tato práce se zabývá návrhem přístroje pro automatické měření elektrických parametrů roztoků. V teoretické části je zpracován obsáhlý přehled elektroanalytických metod, včetně stručného vysvětlení jejich podstaty. V další části je rozebrána teorie konstrukce potenciostatu s důrazem na její hlavní úskalí. Poslední část je pak věnována návrhu přístroje schopného automaticky provádět cyklovoltametrická měření.
Abstract in different language: This thesis describes the design of devices for automatic measurement of electrical parameters of chemical solutions. The first part is theoretical and contains a comprehensive overview of electroanalytical methods + explanation of their principles. The next part discusses the theory of constructing a potentiostat with emphasis on main drawbacks. The last part is devoted to designing device capable of automaticall cyclovoltametric measurements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kral_BP_2013.pdfPlný text práce1,66 MBAdobe PDFView/Open
053418_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce306,61 kBAdobe PDFView/Open
053418_oponent.pdfPosudek oponenta práce446,12 kBAdobe PDFView/Open
053418_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce167,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9382

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.