Title: Bezdrátové indukční dobíjení pro elektromobil
Other Titles: Wireless Inductive Charging for Electric Vehicle.
Authors: Mázor, Radek
Advisor: Kindl, Vladimír
Referee: Pechánek, Roman
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9383
Keywords: bezdrátové dobíjení;indukční vazba;rezonanční vazba;účinnost;vzduchová mezera;WiTricity;indukčnost;rezonanční frekvence;rezonance;cívka
Keywords in different language: wireless charging;inductive coupling;resonant coupling;efficiency;air gap;WiTricity;induktance;resonant frequency;resonance;coil
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na popis bezdrátového dobíjení elektromobilů. Jejím cílem je nastínit princip jednotlivých metod bezdrátového dobíjení a vytvořit tak náhled na vývoj a následné praktické využití těchto technologií v běžném životě a zároveň nastínit jejich výhody a nevýhody. Práce obsahuje popis principu, charakteristiky důležité pro koncového uživatele a výčet výhod a nevýhod dvou základních metod bezdrátového indukčního nabíjení.
Abstract in different language: My thesis deals with a description of wireless charging of electric vehicles. My first aim is to outline the principles of wireless recharging methods. My second aim is to create an insight into the development and subsequent practical use of these technologies in everyday life. My third aim is to outline advantages and disadvantages of these technologies. In general, this thesis contains a description of the principle of wireless charging, characteristics which are important for the end user and finally, the list of the advantages and disadvantages of two basic methods of wireless inductive charging.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Mazor Radek Bezdratove indukcni dobijeni pro elektromobil.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
053419_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce315,41 kBAdobe PDFView/Open
053419_oponent.pdfPosudek oponenta práce320,3 kBAdobe PDFView/Open
053419_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce173,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9383

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.