Název: Bezdrátové indukční dobíjení pro elektromobil
Další názvy: Wireless Inductive Charging for Electric Vehicle.
Autoři: Mázor, Radek
Vedoucí práce/školitel: Kindl, Vladimír
Oponent: Pechánek, Roman
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9383
Klíčová slova: bezdrátové dobíjení;indukční vazba;rezonanční vazba;účinnost;vzduchová mezera;WiTricity;indukčnost;rezonanční frekvence;rezonance;cívka
Klíčová slova v dalším jazyce: wireless charging;inductive coupling;resonant coupling;efficiency;air gap;WiTricity;induktance;resonant frequency;resonance;coil
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na popis bezdrátového dobíjení elektromobilů. Jejím cílem je nastínit princip jednotlivých metod bezdrátového dobíjení a vytvořit tak náhled na vývoj a následné praktické využití těchto technologií v běžném životě a zároveň nastínit jejich výhody a nevýhody. Práce obsahuje popis principu, charakteristiky důležité pro koncového uživatele a výčet výhod a nevýhod dvou základních metod bezdrátového indukčního nabíjení.
Abstrakt v dalším jazyce: My thesis deals with a description of wireless charging of electric vehicles. My first aim is to outline the principles of wireless recharging methods. My second aim is to create an insight into the development and subsequent practical use of these technologies in everyday life. My third aim is to outline advantages and disadvantages of these technologies. In general, this thesis contains a description of the principle of wireless charging, characteristics which are important for the end user and finally, the list of the advantages and disadvantages of two basic methods of wireless inductive charging.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Mazor Radek Bezdratove indukcni dobijeni pro elektromobil.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053419_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce315,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053419_oponent.pdfPosudek oponenta práce320,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053419_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce173,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9383

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.