Název: Grafické nadstavby použitelné pro .net framework
Další názvy: Graphical libraries for .net framework
Autoři: Pokorný, Jan
Vedoucí práce/školitel: Weissar, Petr
Oponent: Křibský, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9385
Klíčová slova: grafika;nadstavby;knihovna;platformy;.NET;framework;Mono;DotGNU;C#;programování;srovnání
Klíčová slova v dalším jazyce: graphics;library;platforms;.NET;framework;Mono;DotGNU;C#;programming;comparison
Abstrakt: Tato bakalářská práce prozkoumává dostupné grafické nadstavby pro jazyk C# a porovnává jejich využitelnost z hlediska uživatelské a programátorské přívětivosti. Dále zjišťuje podporu jednotlivých knihoven i na multiplatformních frameworcích, jako je Mono Project a DotGNU a uvádí pro ně i alternativní vývojová prostředí.
Abstrakt v dalším jazyce: This work explores the available graphics extensions for C# and compares their applicability in terms of programming and user-friendliness. Further the work finds support each library to multiplatform frameworks, such as the Mono Project and DotGNU and provides an alternative development environments.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pokorny_Jan_BP_E10B0386P.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053422_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce286,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053422_oponent.pdfPosudek oponenta práce300,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053422_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce164,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9385

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.