Název: Konstrukce ekvalizéru
Další názvy: Construction of equalizer
Autoři: Šíma, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Hrubý, Jan
Oponent: Sýkora, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9386
Klíčová slova: kmitočtový filtr;parametrický ekvalizér;grafický ekvalizér;sumační obvod;state variable;Sallen Key;dolní propusť;horní propust;pásmová propust;přenosová funkce;operační zesilovač
Klíčová slova v dalším jazyce: frequency filter;parametric equalizer;graphic equalizer;summing circuit;state variable;Sallen Key;lowpass;highpass;bandpass;transfer function;operational amplifier
Abstrakt: Tato bakalářská práce popisuje návrh a realizaci parametrického ekvalizéru. Zabývá se též shrnutím potřebných informací, jako jsou například způsoby vyjádření přenosové funkce, jakost obvodu či obvodového prvku, které se následně vyhodnocují a definují tak způsob realizace dílčích obvodových celků, tedy sumačního obvodu ekvalizéru, filtrů typu horní a dolní propust a laditelných pásmových propustí. Výsledný návrh je dán kombinací těchto dílčích obvodů spolu s dalšími prvky, které jsou nezbytné pro správnou funkčnost ekvalizéru.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis describes the design and realization of the parametric equalizer. It´s concern is a gather of information, for example formulation of a transfer function, a quality of circuit or a quality of a circuit element. These evaluation based on these information define the method of realization of circuit units, for example summing circuits of equalizers, high-pass and low-pass filters and tunable band-pass filters. The final design is based on combination of these circuits with additional elements, that are necessary for a correct function of an equalizer.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Sima.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053423_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce274,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053423_oponent.pdfPosudek oponenta práce333,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053423_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce174,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9386

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.