Název: Optimalizace ohřevu užitkové vody z pohledu chytrých sítí
Další názvy: The optimalization of water heating
Autoři: Matějka, Petr
Vedoucí práce/školitel: Krutina, Aleš
Oponent: Šnajdr, Jaroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9387
Klíčová slova: zásobníkový ohřívač vody;TUV;přímý ohřev;nepřímý ohřev;tepelný výměník;účinnost;akumulace;HDO;chytré sítě
Klíčová slova v dalším jazyce: water heater;TUV;direct heating;indirect heating;heat exchanger;efficiency;accumulation;HDO;smart grids
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na analyzování možností ohřevu užitkové vody s napojením do elektrizační soustavy se systémem HDO a poté napojením na systémy chytrých sítí.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis focuses on analyzing the possibility of domestic hot water with a connection to the power grid running HDO and then connected to the smart grid systems.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_MATEJKA.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053425_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce305,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053425_oponent.pdfPosudek oponenta práce315,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053425_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce163,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9387

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.