Title: Optimalizace ohřevu užitkové vody z pohledu chytrých sítí
Other Titles: The optimalization of water heating
Authors: Matějka, Petr
Advisor: Krutina, Aleš
Referee: Šnajdr, Jaroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9387
Keywords: zásobníkový ohřívač vody;TUV;přímý ohřev;nepřímý ohřev;tepelný výměník;účinnost;akumulace;HDO;chytré sítě
Keywords in different language: water heater;TUV;direct heating;indirect heating;heat exchanger;efficiency;accumulation;HDO;smart grids
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na analyzování možností ohřevu užitkové vody s napojením do elektrizační soustavy se systémem HDO a poté napojením na systémy chytrých sítí.
Abstract in different language: The bachelor thesis focuses on analyzing the possibility of domestic hot water with a connection to the power grid running HDO and then connected to the smart grid systems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_MATEJKA.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
053425_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce305,12 kBAdobe PDFView/Open
053425_oponent.pdfPosudek oponenta práce315,32 kBAdobe PDFView/Open
053425_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce163,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9387

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.