Název: Osvětlovací systémy vozidel
Další názvy: Lighting system for automotive
Autoři: Daňková, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Blecha, Tomáš
Oponent: Ryška, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9388
Klíčová slova: Osvětlení vozidel;halogenové světlomety;xenonové světlomety;LED světlomety;adaptivní světlomety;zatěžovací testy;seřízení světel;ostřikovač
Klíčová slova v dalším jazyce: Vehicle lighting systems;halogen headlights;xenon headlights;LED headlights;adaptive headlights;testing;headlamp adjustment;headlamp washing system
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na osvětlovací systémy vozidel, především na hlavní čelní světlomety automobilů. Je zde popsána legislativa, historie, provedení a konstrukce světlometů. Dále také jednotlivé typy světlometů dle světelných zdrojů, nové technologie, principy a budoucnost světlometů, jejich testování, seřízení a montáž. Součástí práce je také měření týkající se sledování činnosti ostřikovače a světelný funkcí světlometu.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis presents the vehicle lighting systems, especially the main headlamps. There are described the legislation, history, design and construction of headlamps, the different types of headlamps according to light sources, new technologies, principles and future headlights, testing, headlamp adjustment and assembly. The bachelor thesis includes the measurement of washing system and light function of headlamps.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Osvetlovaci systemy vozidel_Andrea Dankova_BP_2013_e-verze.pdfPlný text práce2,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053426_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce312,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053426_oponent.pdfPosudek oponenta práce369,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053426_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce179,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9388

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.