Title: Problematika sítí NN s ohledem na nelineární spotřebiče
Other Titles: Low voltage network and nonlinear consume problematic
Authors: Prusík, Pavel
Advisor: Noháč, Karel
Referee: Noháčová, Lucie
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9390
Keywords: nelineární spotřebič;filtr;frekvence;síť;rušení
Keywords in different language: nonlinear consumer;filter;frequency;network;jamming
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku sítí nízkého napětí s ohledem na nelineární spotřebiče. Přestavuje nelineární spotřebiče jako zdroj rušení v síti nízkého napětí a popisuje vzniklé problémy s tímto rušením. Následně popisuje možné varianty omezení vzniku i šíření tohoto rušení.
Abstract in different language: Presented bachelor's thesis is focused on low voltage networks with nonlinear consumers consideration. Thesis introduces nonlinear consumer as source of jamming in low voltage network and describes caused problems with this jamming. Then it describes possible options to reduce producing and diffusing this jamming.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Pavel Prusik_2013.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
053428_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce316,33 kBAdobe PDFView/Open
053428_oponent.pdfPosudek oponenta práce357,27 kBAdobe PDFView/Open
053428_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce296,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9390

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.