Název: Problematika sítí NN s ohledem na nelineární spotřebiče
Další názvy: Low voltage network and nonlinear consume problematic
Autoři: Prusík, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Noháč, Karel
Oponent: Noháčová, Lucie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9390
Klíčová slova: nelineární spotřebič;filtr;frekvence;síť;rušení
Klíčová slova v dalším jazyce: nonlinear consumer;filter;frequency;network;jamming
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku sítí nízkého napětí s ohledem na nelineární spotřebiče. Přestavuje nelineární spotřebiče jako zdroj rušení v síti nízkého napětí a popisuje vzniklé problémy s tímto rušením. Následně popisuje možné varianty omezení vzniku i šíření tohoto rušení.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented bachelor's thesis is focused on low voltage networks with nonlinear consumers consideration. Thesis introduces nonlinear consumer as source of jamming in low voltage network and describes caused problems with this jamming. Then it describes possible options to reduce producing and diffusing this jamming.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Pavel Prusik_2013.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053428_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce316,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053428_oponent.pdfPosudek oponenta práce357,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053428_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce296,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9390

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.