Title: Regulace jednofázového napěťového střídače
Other Titles: Control of single-phase voltage-source inverter
Authors: Makovec, Lukáš
Advisor: Blahník, Vojtěch
Referee: Talla, Jakub
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9392
Keywords: napěťový střídač;čtyřkvadrantový pulzní měnič;obdélníkové šířkové řízení;šířkové pulzní řízení;šířkové pulzně modulované řízení;MATLAB;IGBT;Simulink
Keywords in different language: voltage invertor;fourquadrant diagram pulse;rectangular pulse width control;pulse width control;pulse width modulation;MATLAB;IGBT;Simulink
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá návrhem simulačních programů napěťového střídače. V první řadě je popsána funkce jednofázového napěťového střídače v čtyřkvadrantovém pulzním zapojení, H-můstek. Dále jsou pak provedeny simulace v prostředí MATLAB Simulink při obdélníkovém řízení, šířkovém pulzním řízení a šířkovém pulzně modulovaném řízení. V poslední části bakalářské práce jsou zhodnoceny typy řízení.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with simulation programs voltage inverter. In the first row describes the function of single-phase voltage inverter in a four-quadrant diagram pulse, H-bridge. The following are then simulated in MATLAB Simulink with a rectangular control, width control pulse and pulse width modulated control. In the last part of the thesis are evaluated types of proceedings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lukas_Makovec_BP.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFView/Open
053430_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce324,33 kBAdobe PDFView/Open
053430_oponent.pdfPosudek oponenta práce312,22 kBAdobe PDFView/Open
053430_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce183,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9392

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.