Název: Regulace jednofázového napěťového střídače
Další názvy: Control of single-phase voltage-source inverter
Autoři: Makovec, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Blahník, Vojtěch
Oponent: Talla, Jakub
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9392
Klíčová slova: napěťový střídač;čtyřkvadrantový pulzní měnič;obdélníkové šířkové řízení;šířkové pulzní řízení;šířkové pulzně modulované řízení;MATLAB;IGBT;Simulink
Klíčová slova v dalším jazyce: voltage invertor;fourquadrant diagram pulse;rectangular pulse width control;pulse width control;pulse width modulation;MATLAB;IGBT;Simulink
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá návrhem simulačních programů napěťového střídače. V první řadě je popsána funkce jednofázového napěťového střídače v čtyřkvadrantovém pulzním zapojení, H-můstek. Dále jsou pak provedeny simulace v prostředí MATLAB Simulink při obdélníkovém řízení, šířkovém pulzním řízení a šířkovém pulzně modulovaném řízení. V poslední části bakalářské práce jsou zhodnoceny typy řízení.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with simulation programs voltage inverter. In the first row describes the function of single-phase voltage inverter in a four-quadrant diagram pulse, H-bridge. The following are then simulated in MATLAB Simulink with a rectangular control, width control pulse and pulse width modulated control. In the last part of the thesis are evaluated types of proceedings.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lukas_Makovec_BP.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053430_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce324,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053430_oponent.pdfPosudek oponenta práce312,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053430_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce183,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9392

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.