Title: Synchronní stroje s permanentními magnety
Other Titles: Permanent Magnet Synchronous Machines
Authors: Tesárek, Radek
Advisor: Hruška, Karel
Referee: Hána, Bohumír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9393
Keywords: Synchronní stoj s PM;permanentní magnet;magnetický materiál;stator;rotor
Keywords in different language: Synchronous motor permanent magnet;permanent magnet;magnetic material;stator;rotor
Abstract: Touto prací bych chtěl shrnout konstrukci synchronního stroje s permanentními magnety, jeho princip a také přiblížit materiály, ze kterých se permanentní magnety vyrábějí. Teoretické předpoklady, poté ověřím praktickým měřením a zpracováním jeho výsledků.
Abstract in different language: In this work , I would like to summarize constructions the Permanent Magnet Synchronous Motor, its principle and materials from witch they are produced the permanent magnet. Theoretical supposition , then I verify practical measurements and processing of the results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Radek_Tesarek_2013.pdfPlný text práce2,88 MBAdobe PDFView/Open
053431_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce299,85 kBAdobe PDFView/Open
053431_oponent.pdfPosudek oponenta práce284,92 kBAdobe PDFView/Open
053431_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce170,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9393

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.