Název: Synchronní stroje s permanentními magnety
Další názvy: Permanent Magnet Synchronous Machines
Autoři: Tesárek, Radek
Vedoucí práce/školitel: Hruška, Karel
Oponent: Hána, Bohumír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9393
Klíčová slova: Synchronní stoj s PM;permanentní magnet;magnetický materiál;stator;rotor
Klíčová slova v dalším jazyce: Synchronous motor permanent magnet;permanent magnet;magnetic material;stator;rotor
Abstrakt: Touto prací bych chtěl shrnout konstrukci synchronního stroje s permanentními magnety, jeho princip a také přiblížit materiály, ze kterých se permanentní magnety vyrábějí. Teoretické předpoklady, poté ověřím praktickým měřením a zpracováním jeho výsledků.
Abstrakt v dalším jazyce: In this work , I would like to summarize constructions the Permanent Magnet Synchronous Motor, its principle and materials from witch they are produced the permanent magnet. Theoretical supposition , then I verify practical measurements and processing of the results.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Radek_Tesarek_2013.pdfPlný text práce2,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053431_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce299,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053431_oponent.pdfPosudek oponenta práce284,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053431_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce170,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9393

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.