Název: Výkonový zesilovač pro domácí použití
Další názvy: Power amplifier construction
Autoři: Smetana, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Tureček, Oldřich
Oponent: Zuzjak, Ladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9394
Klíčová slova: výkonový zesilovač;Leach;tranzistor;zkreslení;Audio precision 2700
Klíčová slova v dalším jazyce: power amplifier;Leach;transistor;distortion;Audio precision 2700
Abstrakt: Práce je zaměřena na možnosti řešení výkonových zesilovačů. Zabývá se rozdělením jednotlivých druhů zesilovačů a jejich parametrů. Součástí práce je návrh a realizace nízkofrekvenčního výkonového zesilovače. Je zde popsán postup stavby zesilovače a jeho oživení. Parametry zesilovače byly ověřeny laboratorním měřením na přístroji Audio precision 2700.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the ways of construction of power amplifiers. There are introduced the kinds of the power amplifiers and their parameters in the thesis. The second part of the thesis consists of the design and the realization of the low frequency amplifier. The method of the construction and start-up of the amplifier is also described. The parameters were verified by Audio precision 2700.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pavel_Smetana_E10B0422P_BP_vykonovyzesilovac_pro_domaci_pouziti.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053433_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce298,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053433_oponent.pdfPosudek oponenta práce350,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053433_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce163,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9394

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.