Title: Výkonový zesilovač pro domácí použití
Other Titles: Power amplifier construction
Authors: Smetana, Pavel
Advisor: Tureček, Oldřich
Referee: Zuzjak, Ladislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9394
Keywords: výkonový zesilovač;Leach;tranzistor;zkreslení;Audio precision 2700
Keywords in different language: power amplifier;Leach;transistor;distortion;Audio precision 2700
Abstract: Práce je zaměřena na možnosti řešení výkonových zesilovačů. Zabývá se rozdělením jednotlivých druhů zesilovačů a jejich parametrů. Součástí práce je návrh a realizace nízkofrekvenčního výkonového zesilovače. Je zde popsán postup stavby zesilovače a jeho oživení. Parametry zesilovače byly ověřeny laboratorním měřením na přístroji Audio precision 2700.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the ways of construction of power amplifiers. There are introduced the kinds of the power amplifiers and their parameters in the thesis. The second part of the thesis consists of the design and the realization of the low frequency amplifier. The method of the construction and start-up of the amplifier is also described. The parameters were verified by Audio precision 2700.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pavel_Smetana_E10B0422P_BP_vykonovyzesilovac_pro_domaci_pouziti.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
053433_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce298,54 kBAdobe PDFView/Open
053433_oponent.pdfPosudek oponenta práce350,87 kBAdobe PDFView/Open
053433_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce163,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9394

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.