Název: Elektricky vodivé organické sloučeniny
Další názvy: Electrically conductive organic compounds
Autoři: Kotas, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Pretl, Silvan
Oponent: Mraček, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9396
Klíčová slova: organická elektronika;konjugované polymery;uhlikove;OLED;OFET;FeFET;pentacen;PEDOT
Klíčová slova v dalším jazyce: organics electronics;conjugated polymers;organic bands;OLED;OFET;FeFET;pentacen;PEDOT
Abstrakt: Tato práce je úvodem do organických elektroaktivních materiálů. Jde o rešerši současné odborné literatury, která pojednává o historickém pozadí a popisuje mechanismy elektrické vodivosti v organických materiálech. Dále jsou zde uvedeni základní zástupci organických molekulárních sloučenin, polymerů a organických dielektrik. Současně jsou v této práci také popsány základní elektronické aplikace, využívající organické materiály, jako jsou OLED zobrazovače nebo OFET polem řízené tranzistory.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is introduction to organic electroactive materials. It is based on nowadays literature review. Thesis describes historical background and mechanism of electric conductivity. Furthermore in this thesis can be seen main groups of polymers, small molecules and dielectric materials. As well as basic applications based on organic platform like are OLEDs, OFETs or sensors.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KEV) / Bachelor´s works (DEP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kotas_Zaverecna prace.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053438_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce295,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053438_oponent.pdfPosudek oponenta práce330,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053438_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce177,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9396

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.