Title: Elektricky vodivé organické sloučeniny
Other Titles: Electrically conductive organic compounds
Authors: Kotas, Jakub
Advisor: Pretl, Silvan
Referee: Mraček, Lukáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9396
Keywords: organická elektronika;konjugované polymery;uhlikove;OLED;OFET;FeFET;pentacen;PEDOT
Keywords in different language: organics electronics;conjugated polymers;organic bands;OLED;OFET;FeFET;pentacen;PEDOT
Abstract: Tato práce je úvodem do organických elektroaktivních materiálů. Jde o rešerši současné odborné literatury, která pojednává o historickém pozadí a popisuje mechanismy elektrické vodivosti v organických materiálech. Dále jsou zde uvedeni základní zástupci organických molekulárních sloučenin, polymerů a organických dielektrik. Současně jsou v této práci také popsány základní elektronické aplikace, využívající organické materiály, jako jsou OLED zobrazovače nebo OFET polem řízené tranzistory.
Abstract in different language: This thesis is introduction to organic electroactive materials. It is based on nowadays literature review. Thesis describes historical background and mechanism of electric conductivity. Furthermore in this thesis can be seen main groups of polymers, small molecules and dielectric materials. As well as basic applications based on organic platform like are OLEDs, OFETs or sensors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kotas_Zaverecna prace.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
053438_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce295,73 kBAdobe PDFView/Open
053438_oponent.pdfPosudek oponenta práce330,17 kBAdobe PDFView/Open
053438_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce177,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9396

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.