Title: Geotermální energie, geotermální elektrárny
Other Titles: Geothermal Energy, Geothermal Power Plants
Authors: Nepraš, Jiří
Advisor: Mühlbacher, Jan
Referee: Ščerba, Eduard
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9397
Keywords: geotermální energie;geotermální elektrárna;parní cyklus;binární cyklus;teplo suchých hornin
Keywords in different language: geothermal energy;geothermal power plant;hot dry rock;steam cycle;flash cycle;binary cycle
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku geotermální energie a geotermálních elektráren. Popisuje druhy geotermálních zdrojů a geotermálních elektráren. Dále hodnotí podíl světového využití a využití v České republice.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis is focused on the issues of geothermal energy and geothermal power plants. It describes diffrrent types of geothermal resources and geothermal power plants. Further itevaluates the share of the world utilization and utilization in the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Geotermalni_energie_geotermalni_elektrarny_Nepras_Jiri_E10B0057k.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFView/Open
053439_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce302,73 kBAdobe PDFView/Open
053439_oponent.pdfPosudek oponenta práce340,58 kBAdobe PDFView/Open
053439_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce244,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9397

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.