Název: Geotermální energie, geotermální elektrárny
Další názvy: Geothermal Energy, Geothermal Power Plants
Autoři: Nepraš, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Mühlbacher, Jan
Oponent: Ščerba, Eduard
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9397
Klíčová slova: geotermální energie;geotermální elektrárna;parní cyklus;binární cyklus;teplo suchých hornin
Klíčová slova v dalším jazyce: geothermal energy;geothermal power plant;hot dry rock;steam cycle;flash cycle;binary cycle
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku geotermální energie a geotermálních elektráren. Popisuje druhy geotermálních zdrojů a geotermálních elektráren. Dále hodnotí podíl světového využití a využití v České republice.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented bachelor thesis is focused on the issues of geothermal energy and geothermal power plants. It describes diffrrent types of geothermal resources and geothermal power plants. Further itevaluates the share of the world utilization and utilization in the Czech Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Geotermalni_energie_geotermalni_elektrarny_Nepras_Jiri_E10B0057k.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053439_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce302,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053439_oponent.pdfPosudek oponenta práce340,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053439_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce244,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9397

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.