Název: GPS logger s mikrokontrolérem ARM
Další názvy: GPS logger based on ARM microcontroller
Autoři: Šedivec, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Valda, Lukáš
Oponent: Křibský, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9398
Klíčová slova: GPS;ARM;Cortex-M3;OLIMEX;STM32;NMEA0183;GUI
Klíčová slova v dalším jazyce: GPS;ARM;Cortex-M3;OLIMEX;STM32;NMEA0183;GUI
Abstrakt: První část bakalářské práce popisuje základní principy fungování globálního polohového systému (GPS). Další část je věnována využití mikrokontroléru s jádrem ARM Cortex-M3, jenž zajišťuje komunikaci s GPS modulem pomocí protokolu NMEA0183 a rovněž umožňuje záznam uskutečněné trasy na SD paměťovou kartu. Poslední část se zabývá návrhem uživatelského rozhraní a popisem jeho ovládání.
Abstrakt v dalším jazyce: The first part of bachelor thesis describes basic principles of the Global Positioning System (GPS). The next part is devoted to the use of ARM microcontroller with Cortex-M3 core, which provides communication with the GPS module by NMEA0183 protocol and also allows recording of made track to the SD memory card. The last part deals with the design of the graphic user interface and describes its controlling.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053440_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce292,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053440_oponent.pdfPosudek oponenta práce301,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053440_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce173,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9398

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.