Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMühlbacher, Jan
dc.contributor.authorTobrman, Marek
dc.contributor.refereeBělík, Milan
dc.date.accepted2013-06-27
dc.date.accessioned2014-02-06T12:51:27Z
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:51:27Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-07
dc.identifier53445
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9403
dc.description.abstractTato bakalářská práce v první části seznamuje s výhodami výstavby malých vodních elektráren v podmínkách elektrizační soustavy ČR a jejich vlivem na přenosovou síť. V druhé části se věnuje rozdělení malých vodních elektráren z hlediska různých parametrů a možnosti realizací, zároveň popisuje jejich současné technologické provedení. Dále je proveden návrh konkrétní malé vodní elektrárny na vodním díle Lučina s ohledem na zvýšení hydroenergetické účinnosti a spolehlivosti. Závěrem je tento návrh zhodnocen z hlediska ekonomické náročnosti a návratnosti této konkrétní elektrárny.cs
dc.format35 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=53445-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectnávrhcs
dc.subjectmalá vodní elektrárnacs
dc.subjectvodní turbínacs
dc.subjectgenerátorcs
dc.titleNávrh malé vodní elektrárny pro provoz v síti ČRcs
dc.title.alternativeThe draft of small hydroelectric power plant in electric network of Czech republicen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektromechaniky a výkonové elektronikycs
dc.thesis.degree-programAplikovaná elektrotechnikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe first part of this thesis presents the advantages of building small hydroelectric power stations under the conditions of the Czech electricity supply system and their influence on the national grid. The second part concerns the classification of small hydroelectric power stations with regards to various parameters and the conditions necessary for their realisation while also describing the technology currently used. The design of a specific small hydroelectric power station at the Lučina reservoir is also presented with a view to increasing hydropower efficiency and reliability. The conclusion includes an evaluation of this design with regards to the economic costs of this power station and the potential returns on investment.en
dc.subject.translatedprojecten
dc.subject.translatedsmall hydro power stationen
dc.subject.translatedwater turbineen
dc.subject.translatedgeneratoren
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tobrman.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
053445_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce299,18 kBAdobe PDFView/Open
053445_oponent.pdfPosudek oponenta práce264,25 kBAdobe PDFView/Open
053445_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce188,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9403

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.