Název: Ostrovní fotovoltaické systémy
Další názvy: Isle Fotovoltaic Systems
Autoři: Vacovský, Milan
Vedoucí práce/školitel: Mühlbacher, Jan
Oponent: Bělík, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9407
Klíčová slova: fotovoltaická elektrárna;fotovoltaický panel;měnič DC/AC;akumulátory
Klíčová slova v dalším jazyce: photovoltaic power;photovoltaic panels;inverter DC/AC;batteries
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku ostrovních fotovoltaických systémů, jejich smysluplnost v našich podmínkách, popis a měření konkrétního ostrovního systému.
Abstrakt v dalším jazyce: The present thesis is focused on the island of photovoltaic systems, their meaningfulness in our conditions, description and measurement of a particular island system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-prace-Vacovsky.pdfPlný text práce4,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053449_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce272,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053449_oponent.pdfPosudek oponenta práce296,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053449_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce233,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9407

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.