Název: Řídící jednotka bytového topného systému
Další názvy: The control unit of the housing heating system
Autoři: Kuncl, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Kosturik, Kamil
Oponent: Weissar, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9409
Klíčová slova: ATmega128;AVR;měření teploty;regulace teploty;1-wire sběrnice;DCF77
Klíčová slova v dalším jazyce: ATmega128;AVR;temperature measurement;temperature regulation;1 wire bus;DCF77
Abstrakt: Bakalářská práce popisuje návrh a realizaci prototypu řídící jednotky bytového topného systému. Jednotka umožňuje měření teploty v osmi nezávislých zónách a na základě vyhodnocení uživatelem zadaných požadavků jsou spínány resp. vypínány ovládací ventily jednotlivých topných okruhů. Aktuální čas je zálohován a synchronizován s časovou značkou DCF77. V bakalářské práci je obsaženo kompletní hardwarové a softwarové řešení.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis describes the design and implementation of a prototype control unit of the home heating system. The unit allows temperature measurements in eight independent zones and on the basis of user-specified requirements are switched respectively switched off the control valves of the heating circuits. The actual real time is backed up and synchronized with DCF77 time stamp. The work is contained complete hardware and software solution.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-kuncl.pdfPlný text práce6,99 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053455_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce239,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053455_oponent.pdfPosudek oponenta práce293,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053455_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce174,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9409

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.