Title: Řídící jednotka bytového topného systému
Other Titles: The control unit of the housing heating system
Authors: Kuncl, Tomáš
Advisor: Kosturik, Kamil
Referee: Weissar, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9409
Keywords: ATmega128;AVR;měření teploty;regulace teploty;1-wire sběrnice;DCF77
Keywords in different language: ATmega128;AVR;temperature measurement;temperature regulation;1 wire bus;DCF77
Abstract: Bakalářská práce popisuje návrh a realizaci prototypu řídící jednotky bytového topného systému. Jednotka umožňuje měření teploty v osmi nezávislých zónách a na základě vyhodnocení uživatelem zadaných požadavků jsou spínány resp. vypínány ovládací ventily jednotlivých topných okruhů. Aktuální čas je zálohován a synchronizován s časovou značkou DCF77. V bakalářské práci je obsaženo kompletní hardwarové a softwarové řešení.
Abstract in different language: Bachelor thesis describes the design and implementation of a prototype control unit of the home heating system. The unit allows temperature measurements in eight independent zones and on the basis of user-specified requirements are switched respectively switched off the control valves of the heating circuits. The actual real time is backed up and synchronized with DCF77 time stamp. The work is contained complete hardware and software solution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-kuncl.pdfPlný text práce6,99 MBAdobe PDFView/Open
053455_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce239,47 kBAdobe PDFView/Open
053455_oponent.pdfPosudek oponenta práce293,24 kBAdobe PDFView/Open
053455_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce174,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9409

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.