Název: Stroje s permanentními magnety
Další názvy: machines with permanent magnets
Autoři: Budař, Petr
Vedoucí práce/školitel: Vachtlová, Michaela
Oponent: Světlík, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9411
Klíčová slova: permanentní magnety;speciální stroje;stejnosměrný stroj;stejnosměrný bezkartáčový stroj;synchronní stroj;krokový motor;lineární motor;spínaný reluktanční motor;diskový motor
Klíčová slova v dalším jazyce: permanent magnets;special machines;DC machine;DC brushless machine;synchronous machine;stepper machine;linear motor;switched reluctance motor;disk motor
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zabývá permanentním magnetismem, elektrickými stroji s permanentními magnety a jejich soupisem a popisem a dalším možným praktickým vývojem.
Abstrakt v dalším jazyce: The present thesis deals with the permanent magnetism, electrical machines with permanent magnets and a list and description of a possible future practical developments.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Stroje s PM.pdfPlný text práce7,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053457_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce296,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053457_oponent.pdfPosudek oponenta práce318,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053457_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce182,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9411

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.