Title: Stroje s permanentními magnety
Other Titles: machines with permanent magnets
Authors: Budař, Petr
Advisor: Vachtlová, Michaela
Referee: Světlík, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9411
Keywords: permanentní magnety;speciální stroje;stejnosměrný stroj;stejnosměrný bezkartáčový stroj;synchronní stroj;krokový motor;lineární motor;spínaný reluktanční motor;diskový motor
Keywords in different language: permanent magnets;special machines;DC machine;DC brushless machine;synchronous machine;stepper machine;linear motor;switched reluctance motor;disk motor
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá permanentním magnetismem, elektrickými stroji s permanentními magnety a jejich soupisem a popisem a dalším možným praktickým vývojem.
Abstract in different language: The present thesis deals with the permanent magnetism, electrical machines with permanent magnets and a list and description of a possible future practical developments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stroje s PM.pdfPlný text práce7,31 MBAdobe PDFView/Open
053457_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce296,01 kBAdobe PDFView/Open
053457_oponent.pdfPosudek oponenta práce318,34 kBAdobe PDFView/Open
053457_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce182,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9411

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.