Název: Termovize a její využití v diagnostice
Další názvy: Thermovision and its application in diagnostics
Autoři: Svoboda, Stanislav
Vedoucí práce/školitel: Koucký, Václav
Oponent: Petránková, Zuzana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9413
Klíčová slova: termokamera;termogram;emisivita;vyhodnocení termogramu;teplotní pole;thermospot;tepelné detektory;infračervená termografie;měření teploty;tepelná energie
Klíčová slova v dalším jazyce: thermal camera;thermogram;emissivity;evaluation of thermogram;temperature field;thermospot;heat detectors;infrared thermography;temperature measurement;heat energy
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na použití termokamery v praxi. Poukazuje na problematiku emisivity a její správné určení v různých podmínkách a s konkrétními materiály. Popisuje vyhodnocení termogramů v jednotlivých příkladech z praxe a následných praktických ukázkách snímaných situací.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with a usage of thermal imaging (thermography) in practice. It highlights the problem of emisivity, its correct determination in different conditions and with specific materials. It also describes the evaluation of thermograms for particular examples from practice and subsequent demonstrations of thermo-photographed situations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Termovize a jeji vyuziti v diagnostice.pdfPlný text práce2,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053461_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce264,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053461_oponent.pdfPosudek oponenta práce289,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053461_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce176,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9413

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.