Title: Termovize a její využití v diagnostice
Other Titles: Thermovision and its application in diagnostics
Authors: Svoboda, Stanislav
Advisor: Koucký, Václav
Referee: Petránková, Zuzana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9413
Keywords: termokamera;termogram;emisivita;vyhodnocení termogramu;teplotní pole;thermospot;tepelné detektory;infračervená termografie;měření teploty;tepelná energie
Keywords in different language: thermal camera;thermogram;emissivity;evaluation of thermogram;temperature field;thermospot;heat detectors;infrared thermography;temperature measurement;heat energy
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na použití termokamery v praxi. Poukazuje na problematiku emisivity a její správné určení v různých podmínkách a s konkrétními materiály. Popisuje vyhodnocení termogramů v jednotlivých příkladech z praxe a následných praktických ukázkách snímaných situací.
Abstract in different language: This thesis deals with a usage of thermal imaging (thermography) in practice. It highlights the problem of emisivity, its correct determination in different conditions and with specific materials. It also describes the evaluation of thermograms for particular examples from practice and subsequent demonstrations of thermo-photographed situations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Termovize a jeji vyuziti v diagnostice.pdfPlný text práce2,71 MBAdobe PDFView/Open
053461_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce264,79 kBAdobe PDFView/Open
053461_oponent.pdfPosudek oponenta práce289,31 kBAdobe PDFView/Open
053461_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce176,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9413

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.