Název: Výrobní procesy v kabelovém průmyslu
Další názvy: Manufacturing Processes Used in Cable Industry
Autoři: Jaura, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Nejdl, Radek
Oponent: Veselý, Ondřej
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9414
Klíčová slova: kabel;ČSN 34 7409 (HD 361.S3);ČSN EN 60228;stáčecí stroj;vytlačovací šnekový stroj;extruze;plášť kabelu
Klíčová slova v dalším jazyce: cable;ČSN 34 7409 (HD 361.S3);ČSN EN 60228;stranding machine;screw extrusion machine;extrusion;cable jacket
Abstrakt: Práce se zabývá problematikou jednotlivých výrobních procesů kabelů, které jsou v současnosti uplatňovány a jejich hodnocením. Práce je rozdělena do tří částí, ve kterých jsou jednotlivé procesy přiblíženy. První část je zaměřená na označování kabelů, historicky z pohledu národního označování až po současný stav dle harmonizované normy ČSN 34 7409 (HD 361.S3). Druhá část je zaměřena na výrobní operace duší kabelů, je zde popsána výroba elektrovodných jader, druhy a jejich použití. Přibližuji zde princip lanování a způsob ochrany žil v případě požáru a následný proces izolace. Poslední část práce je orientována na výrobu plášťů kabelů, pojednává o způsobech ochrany kabelu stíněním a popisuje ochranné pancíře. Také rozvíjí problematiku extruze, která navazuje na proces izolování.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is concerned with processes of cable production in the present and their assement. The thesis is divided into three parts, where are all processes described. First part is focused on the labelling of cables, historically, from the perspective of national labelling to the current state according to the harmonized standards ČSN 34 7409 (HD 361.S3). The second part is oriented on the manufacturing operations of core, conductive cores, types and their use. I have presented the principle of stranding here and the way to protect wire in case of fire and the subsequent process of isolation. The last part deals with making cable jackets, discusses ways of protecting the cable shield and describes the protective armour. It also develops the issue of extrusion, which is connected to the process of isolation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Jaura_Lukas_E09B0018k.pdfPlný text práce3,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053462_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce332,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053462_oponent.pdfPosudek oponenta práce364,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053462_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce167,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9414

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.