Název: Vývoj asynchronních strojů
Další názvy: Prospects of Asynchronous Machines
Autoři: Petráň, Zdeněk
Vedoucí práce/školitel: Vachtlová, Michaela
Oponent: Světlík, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9416
Klíčová slova: elektrické stroje;točivé magnetické pole;asynchronní stroj;jednofázový asynchronní motor;trojfázový asynchronní motor
Klíčová slova v dalším jazyce: electric machines;rotating magnetic field;asynchronous machine;single-phase asynchronous motor;three-phase asynchronous motor
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na vývoj asynchronních strojů. Popisuje jejich historický vývoj od vynálezu Nikolou Teslou po moderní dobu. Stručně popisuje asynchronní stroje, jejich klasifikaci a dále diskutuje jejich možný budoucí vývoj.
Abstrakt v dalším jazyce: The hereby presented bachelor thesis is focused on the development of asynchronous machines. It describes the historical development from the invention of Nikola Tesla until modern times. It briefly describes asynchronous machines, their classification and further discuss possible future developments.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Vyvoj_AS_E10B0063K.pdfPlný text práce7,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053464_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce311,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053464_oponent.pdfPosudek oponenta práce310,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053464_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce212,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9416

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.