Title: Vývoj asynchronních strojů
Other Titles: Prospects of Asynchronous Machines
Authors: Petráň, Zdeněk
Advisor: Vachtlová, Michaela
Referee: Světlík, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9416
Keywords: elektrické stroje;točivé magnetické pole;asynchronní stroj;jednofázový asynchronní motor;trojfázový asynchronní motor
Keywords in different language: electric machines;rotating magnetic field;asynchronous machine;single-phase asynchronous motor;three-phase asynchronous motor
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na vývoj asynchronních strojů. Popisuje jejich historický vývoj od vynálezu Nikolou Teslou po moderní dobu. Stručně popisuje asynchronní stroje, jejich klasifikaci a dále diskutuje jejich možný budoucí vývoj.
Abstract in different language: The hereby presented bachelor thesis is focused on the development of asynchronous machines. It describes the historical development from the invention of Nikola Tesla until modern times. It briefly describes asynchronous machines, their classification and further discuss possible future developments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vyvoj_AS_E10B0063K.pdfPlný text práce7,59 MBAdobe PDFView/Open
053464_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce311,53 kBAdobe PDFView/Open
053464_oponent.pdfPosudek oponenta práce310,18 kBAdobe PDFView/Open
053464_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce212,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9416

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.