Title: "Studený kelímek" jako aktuální metoda tavení materiálů elektromagnetickou indukcí
Other Titles: Cold Crucible As a Current Method of Skull Melting by Electromagnetic Induction
Authors: Měkuta, Marek
Advisor: Kožený, Jiří
Referee: Rot, David
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9417
Keywords: Indukční tavení;vsázka;studený kelímek;Maxwellovy rovnice
Keywords in different language: Induction melting;batch;cold crucible;Maxwell´s equations
Abstract: V této bakalářské práci je popsána metoda indukčního tavení ve studeném kelímku. V první části jsou uvedeny základní obecné poznatky o indukčních zařízeních. V další části se zabývám samotným studeným kelímkem, kde je popsána jeho základní konstrukce, proces tavení ISM, proces tavení elektricky vodivých a elektricky nevodivých materiálů. Další část této práce pojednává o některých základních parametrech pro studený kelímek, které napomáhají kelímku ke správné funkčnosti. Závěrem jsou zhodnoceny získané poznatky o tomto způsobu tavení.
Abstract in different language: In this bachelor thesis the induction skull melting method is described. The first chapter deals with basic common information about inductive devices. Next chapter deals with cold crucible melting method. Cold crucible construction, induction skull melting process, process of melting electrical conductive and non-conductive materials are described. Basic parametres of inductive devices, which helped to correct work of this devices, are described in the third section. In the end the obtained knowledge about this form of inductive melting is summarized.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Studeny kelimek_BP.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
053580_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce412,31 kBAdobe PDFView/Open
053580_oponent.pdfPosudek oponenta práce490,13 kBAdobe PDFView/Open
053580_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce206,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9417

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.