Název: "Studený kelímek" jako aktuální metoda tavení materiálů elektromagnetickou indukcí
Další názvy: Cold Crucible As a Current Method of Skull Melting by Electromagnetic Induction
Autoři: Měkuta, Marek
Vedoucí práce/školitel: Kožený, Jiří
Oponent: Rot, David
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9417
Klíčová slova: Indukční tavení;vsázka;studený kelímek;Maxwellovy rovnice
Klíčová slova v dalším jazyce: Induction melting;batch;cold crucible;Maxwell´s equations
Abstrakt: V této bakalářské práci je popsána metoda indukčního tavení ve studeném kelímku. V první části jsou uvedeny základní obecné poznatky o indukčních zařízeních. V další části se zabývám samotným studeným kelímkem, kde je popsána jeho základní konstrukce, proces tavení ISM, proces tavení elektricky vodivých a elektricky nevodivých materiálů. Další část této práce pojednává o některých základních parametrech pro studený kelímek, které napomáhají kelímku ke správné funkčnosti. Závěrem jsou zhodnoceny získané poznatky o tomto způsobu tavení.
Abstrakt v dalším jazyce: In this bachelor thesis the induction skull melting method is described. The first chapter deals with basic common information about inductive devices. Next chapter deals with cold crucible melting method. Cold crucible construction, induction skull melting process, process of melting electrical conductive and non-conductive materials are described. Basic parametres of inductive devices, which helped to correct work of this devices, are described in the third section. In the end the obtained knowledge about this form of inductive melting is summarized.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Studeny kelimek_BP.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053580_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce412,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053580_oponent.pdfPosudek oponenta práce490,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053580_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce206,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9417

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.