Title: Analýza dopadu STRESS testů na NJZ Temelín
Other Titles: Analysis of STRESS test of New Nuclear power plant Temelín
Authors: Duffek, Tomáš
Advisor: Jiřičková, Jana
Referee: Piterka, Luboš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9418
Keywords: Jaderná elektrárna Temelín;stres test;nový jaderný zdroj;zemětřesení;záplavy;hodnocení bezpečnosti;havarijní stav;těžká havárie;rezervní napájení;ztráta napájení;rezervní vedení
Keywords in different language: Nuclear power plant Temelín;stress test;new nuclear source;earthquake;floods;safety assessment;disrepair;severe accident;reserve power;loss of power;reserve wires-guided
Abstract: Předmětem této bakalářské práce je analýza dopadu STRESS testů na NJZ Temelín. V práci je popsána problematika STRESS testů. Velká pozornost je věnována hodnocení bezpečnosti a bezpečnostních rezerv. V závěru práce je pak proveden návrh rezervního napájení s ohledem na STRESS testy.
Abstract in different language: The topic of this bachelor thesis is the analysis of the impact of STRESS tests on the New Nuclear Source in Temelín. The issues of STRESS tests are described in this thesis. It is focused on the evaluation of safety and safety margins. In the conclusion there is a proposal of spare power supply in view of the STRESS tests.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_DuffekT_ final.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
053581_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce285,57 kBAdobe PDFView/Open
053581_oponent.pdfPosudek oponenta práce327,2 kBAdobe PDFView/Open
053581_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce222,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9418

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.