Název: Analýza dopadu STRESS testů na NJZ Temelín
Další názvy: Analysis of STRESS test of New Nuclear power plant Temelín
Autoři: Duffek, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Jiřičková, Jana
Oponent: Piterka, Luboš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9418
Klíčová slova: Jaderná elektrárna Temelín;stres test;nový jaderný zdroj;zemětřesení;záplavy;hodnocení bezpečnosti;havarijní stav;těžká havárie;rezervní napájení;ztráta napájení;rezervní vedení
Klíčová slova v dalším jazyce: Nuclear power plant Temelín;stress test;new nuclear source;earthquake;floods;safety assessment;disrepair;severe accident;reserve power;loss of power;reserve wires-guided
Abstrakt: Předmětem této bakalářské práce je analýza dopadu STRESS testů na NJZ Temelín. V práci je popsána problematika STRESS testů. Velká pozornost je věnována hodnocení bezpečnosti a bezpečnostních rezerv. V závěru práce je pak proveden návrh rezervního napájení s ohledem na STRESS testy.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this bachelor thesis is the analysis of the impact of STRESS tests on the New Nuclear Source in Temelín. The issues of STRESS tests are described in this thesis. It is focused on the evaluation of safety and safety margins. In the conclusion there is a proposal of spare power supply in view of the STRESS tests.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KEV) / Bachelor´s works (DEP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_DuffekT_ final.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053581_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce285,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053581_oponent.pdfPosudek oponenta práce327,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053581_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce222,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9418

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.