Název: Dynamický ohřev vodičů venkovních vedení
Další názvy: Dynamic heating of overhead conductors
Autoři: Šíp, Radek
Vedoucí práce/školitel: Šnajdr, Jaroslav
Oponent: Jiřinec, Stanislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9423
Klíčová slova: venkovní vedení;přenášený výkon;maximální dovolený proud;MATLAB;tepelný model;Simulink
Klíčová slova v dalším jazyce: overhead line;transmitted power;maximal permitted current;MATLAB;thermal model;Simulink
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku dynamického ohřevu vodičů venkovního vedení a jeho vlivu na přenášený výkon. První část práce obsahuje současné metody používané ke zvýšení přenášeného výkonu. Jsou zde popsány různé metody řešení. Popis zahrnuje jejich základní principy a jejich srovnání z hlediska ekonomické výhodnosti. Druhá část práce obsahuje analýzu vlivů, které ovlivňují teplotu vodiče během provozu. Ve třetí části je popsán postup při tvorbě a funkce tepelného modelu vodiče venkovního vedení. Tento model byl vytvořen v programu MATLAB ? Simulink.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on issue of a dynamic heating of an overhead line and its effect on a power transmission ability. The first part contains current methods for increasing the power transmission ability. There are described various methods of a solution. The description includes their basic principle and their comparison in terms of economic benefits. The second part contains an analysis of factors, that influence the temperature of the conductor during the operation. The second part contains a procedure of a creation of a thermal model of the overhead line and its function. This model was created in MATLAB-Simulink.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Radek_Sip.pdfPlný text práce1,89 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053587_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce279,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053587_oponent.pdfPosudek oponenta práce309,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053587_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce212,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9423

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.