Název: Instalace elektrokotle na teplárně Vřesová
Další názvy: Electric boiler installation in heating plant Vřesová
Autoři: Gabriel, Jindřich
Vedoucí práce/školitel: Noháčová, Lucie
Havel, Petr
Oponent: Martínek, Zbyněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9426
Klíčová slova: elektrokotel;paroplyn;podpůrné služby;variabilní náklady;base load;emisní povolenky
Klíčová slova v dalším jazyce: electric boiler;steam-gas;support services;variable cost;base load;emission allowances
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o možnosti instalace elektrokotle s výkonem 24 MW v paroplynové elektrárně Vřesová z důvodu rozšíření poskytování podpůrných služeb tím zlepšení ekonomiky elektrárny. Z důvodu komplexnosti se věnuji i technické a ekonomické problematice paroplynových cyklů. Abych upozornil na výhodu používání elektrokotle pro podpůrné služby, napsal jsem jednu podkapitolu s názvem Elektrokotle ve světě, kde je uvedeno, že toto zařízení je ve světě již známé.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is about the possibility of installation the electric boiler with the power output 24 MW in the steam-gas power plant Vřesová, because of the expansion in support services, and by that improves the economy of the power plant. Due to the complexity, I devote to the technical and economical issues of steam-gas cycle. To point out the advantages of using the electric boiler for support services, I wrote an under chapter titled: ,,Electric boilers in the world,, , where is mentioned, that this device is already well known in the world. Key words
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KEV) / Bachelor´s works (DEP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053592_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce345,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053592_oponent.pdfPosudek oponenta práce322,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053592_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce198,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9426

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.