Title: Instalace elektrokotle na teplárně Vřesová
Other Titles: Electric boiler installation in heating plant Vřesová
Authors: Gabriel, Jindřich
Advisor: Noháčová, Lucie
Havel, Petr
Referee: Martínek, Zbyněk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9426
Keywords: elektrokotel;paroplyn;podpůrné služby;variabilní náklady;base load;emisní povolenky
Keywords in different language: electric boiler;steam-gas;support services;variable cost;base load;emission allowances
Abstract: Bakalářská práce pojednává o možnosti instalace elektrokotle s výkonem 24 MW v paroplynové elektrárně Vřesová z důvodu rozšíření poskytování podpůrných služeb tím zlepšení ekonomiky elektrárny. Z důvodu komplexnosti se věnuji i technické a ekonomické problematice paroplynových cyklů. Abych upozornil na výhodu používání elektrokotle pro podpůrné služby, napsal jsem jednu podkapitolu s názvem Elektrokotle ve světě, kde je uvedeno, že toto zařízení je ve světě již známé.
Abstract in different language: The bachelor thesis is about the possibility of installation the electric boiler with the power output 24 MW in the steam-gas power plant Vřesová, because of the expansion in support services, and by that improves the economy of the power plant. Due to the complexity, I devote to the technical and economical issues of steam-gas cycle. To point out the advantages of using the electric boiler for support services, I wrote an under chapter titled: ,,Electric boilers in the world,, , where is mentioned, that this device is already well known in the world. Key words
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
053592_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce345,33 kBAdobe PDFView/Open
053592_oponent.pdfPosudek oponenta práce322,71 kBAdobe PDFView/Open
053592_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce198,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9426

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.