Název: Lineární motory
Další názvy: Linear machines
Autoři: Horníková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Pechánek, Roman
Oponent: Kindl, Vladimír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9427
Klíčová slova: lineární indukční motor;lineární synchronní motor;levitace;maglev
Klíčová slova v dalším jazyce: linear induction motor;linear synchronous motor;levitation;maglev
Abstrakt: Pozemní doprava, která dosahuje rychlostí až 500 km/h musí být levitována. Pro tyto účely se jako pohony využívají lineární motory. V této práci je popsán princip těchto motorů. Ze strukturálního hlediska jsou zjednodušeně popsány nejpoužívanější typy. Levitované dopravní systémy využívají buď přitažlivé nebo odpudivé levitační síly, systémy využívající tyto síly jsou také vysvětleny. Závěrem je shrnut vývoj maglev systémů ve světě.
Abstrakt v dalším jazyce: Ground transportation system which would reach speeds up to 500 km/h needs to be levitated. For this reason the linear motors are suitable as a propulsion system. The principle of linear motor is explained. The main structural types are briefly described. Then different types of levitation are mentioned. For levitated transportation systems is used attractive or repulsive levitation, these two types are also explained. Finally, the summary of development of the maglev systems in the world is told.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Hornikova.pdfPlný text práce2,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053594_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce271,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053594_oponent.pdfPosudek oponenta práce361,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053594_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce143,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9427

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.