Název: Model nesymetrické zátěže
Další názvy: Model of Asymetrical Load
Autoři: Šach, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Síťař, Vladislav
Oponent: Majer, Viktor
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9429
Klíčová slova: napájecí vedení;napětí;proud;ztráty;nesymetrická zátížení
Klíčová slova v dalším jazyce: supply lines;voltage;current;power losses;unbalanced load
Abstrakt: V této práci je řešen problém nesymetrické zátěže. Nesymetrické zátěže a k nim napájecí vedení je navrhnuto v systému DYNAST. Pomocí simulací v systému DYNAST je zkoumáno, jak různé velikosti nesymetrických zátěží ovlivňují ztráty napájecí soustavy a napěťové a proudové poměry. Pro srovnání jsou provedeny simulace s vedením, které neuvažuje vzájemné parametry a poté s vedením, které vzájemné parametry uvažuje.
Abstrakt v dalším jazyce: In this thesis it is solved the problem of unbalanced load. Unbalanced load and their supply lines are modelled in the DYNAST system. Using simulation in DYNAST is examined, how different sizes of unbalanced loads affect the power system losses and voltage and current ratios. For comparison is performed simulation with power line, which does not consider the mutual parameters, and then with power line, which consider mutual parameters.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce2,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053597_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce355,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053597_oponent.pdfPosudek oponenta práce320,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053597_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce200,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9429

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.