Title: Model nesymetrické zátěže
Other Titles: Model of Asymetrical Load
Authors: Šach, Jaroslav
Advisor: Síťař, Vladislav
Referee: Majer, Viktor
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9429
Keywords: napájecí vedení;napětí;proud;ztráty;nesymetrická zátížení
Keywords in different language: supply lines;voltage;current;power losses;unbalanced load
Abstract: V této práci je řešen problém nesymetrické zátěže. Nesymetrické zátěže a k nim napájecí vedení je navrhnuto v systému DYNAST. Pomocí simulací v systému DYNAST je zkoumáno, jak různé velikosti nesymetrických zátěží ovlivňují ztráty napájecí soustavy a napěťové a proudové poměry. Pro srovnání jsou provedeny simulace s vedením, které neuvažuje vzájemné parametry a poté s vedením, které vzájemné parametry uvažuje.
Abstract in different language: In this thesis it is solved the problem of unbalanced load. Unbalanced load and their supply lines are modelled in the DYNAST system. Using simulation in DYNAST is examined, how different sizes of unbalanced loads affect the power system losses and voltage and current ratios. For comparison is performed simulation with power line, which does not consider the mutual parameters, and then with power line, which consider mutual parameters.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce2,03 MBAdobe PDFView/Open
053597_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce355,06 kBAdobe PDFView/Open
053597_oponent.pdfPosudek oponenta práce320,53 kBAdobe PDFView/Open
053597_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce200,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9429

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.