Název: Návrh aktuátoru založeného na PPMT technologii
Další názvy: Desing of the PPMT Actuator
Autoři: Laksar, Jan
Vedoucí práce/školitel: Karban, Pavel
Oponent: Pánek, David
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9430
Klíčová slova: PPMT;aktuátory;metoda konečných prvků;Agros2D
Klíčová slova v dalším jazyce: Parallel path magnetic technology;actuators;finite element method;Agros2D
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na aktuátory založené na PPMT technologii. Ta umožňuje ovládání magnetického toku permanentních magnetů pomocí cívek protékaných proudem. Prvním bodem návrhu takového aktuátoru je vytvoření matematického popisu. Navazuje na něj numerický model v programu Agros2D, který reálně popisuje rozložení magnetického pole pro konkrétní uspořádání aktuátoru. Nejdůležitější součástí této práce je experimentální ověření vyrobeného aktuátoru a porovnání získaných výsledků s numerickým modelem. V této práci byla ověřena funkčnost aktuátoru, poměr mezi jednotlivými stavy odpovídá numerickému modelu, ale všechny naměřené hodnoty jsou mnohem menší, než hodnoty získané numerickým modelem.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis presents PPMT actuators. This technology controls permanent magnet?s flux with flux steering coils. First point of design of the actuator contains mathematical description of actuator. Next step is numerical model in Agros2D, which describes real magnetic field distribution for a specific organization choice. The most important part of this work is experimental verification of made actuator and comparison obtain values with numerical model. In this thesis was verified functionality of the actuator, relation between states agrees with the numerical model but all measured values are much smaller than values of the numerical model.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KEV) / Bachelor´s works (DEP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Navrh_aktuatoru_zalozeneho_na_PPMT_technologii.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053599_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce307,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053599_oponent.pdfPosudek oponenta práce333,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053599_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce208,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9430

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.