Title: Návrh aktuátoru založeného na PPMT technologii
Other Titles: Desing of the PPMT Actuator
Authors: Laksar, Jan
Advisor: Karban, Pavel
Referee: Pánek, David
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9430
Keywords: PPMT;aktuátory;metoda konečných prvků;Agros2D
Keywords in different language: Parallel path magnetic technology;actuators;finite element method;Agros2D
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na aktuátory založené na PPMT technologii. Ta umožňuje ovládání magnetického toku permanentních magnetů pomocí cívek protékaných proudem. Prvním bodem návrhu takového aktuátoru je vytvoření matematického popisu. Navazuje na něj numerický model v programu Agros2D, který reálně popisuje rozložení magnetického pole pro konkrétní uspořádání aktuátoru. Nejdůležitější součástí této práce je experimentální ověření vyrobeného aktuátoru a porovnání získaných výsledků s numerickým modelem. V této práci byla ověřena funkčnost aktuátoru, poměr mezi jednotlivými stavy odpovídá numerickému modelu, ale všechny naměřené hodnoty jsou mnohem menší, než hodnoty získané numerickým modelem.
Abstract in different language: The bachelor thesis presents PPMT actuators. This technology controls permanent magnet?s flux with flux steering coils. First point of design of the actuator contains mathematical description of actuator. Next step is numerical model in Agros2D, which describes real magnetic field distribution for a specific organization choice. The most important part of this work is experimental verification of made actuator and comparison obtain values with numerical model. In this thesis was verified functionality of the actuator, relation between states agrees with the numerical model but all measured values are much smaller than values of the numerical model.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Navrh_aktuatoru_zalozeneho_na_PPMT_technologii.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
053599_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce307,56 kBAdobe PDFView/Open
053599_oponent.pdfPosudek oponenta práce333,9 kBAdobe PDFView/Open
053599_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce208,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9430

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.