Název: Návrh asynchronního motoru s kotvou nakrátko
Další názvy: Design of the Three Phase Squirrel Cage Induction Motor
Autoři: Veleba, Vít
Vedoucí práce/školitel: Červený, Josef
Oponent: Hruška, Karel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9431
Klíčová slova: Asynchronní motor;vinutí;klec nakrátko;stator;rotor;elektromagnetický návrh;drážka;kružnicový diagram;momentová charakteristika
Klíčová slova v dalším jazyce: Induction motor;winding;squirrel cage;stator;rotor;electromagnetic design;groove;circle diagram;torque characteristic
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá elektromagnetickým návrhem asynchronního motoru s kotvou nakrátko o výkonu 28 kW, synchronní rychlostí 1000 otáček za minutu a krytím IP 44. Návrh je proveden dle zadaných parametrů. Práce obsahuje výpočet rozměrů stroje, dále odpory a reaktance, ztráty, účinnost stroje, rozběhové a zatěžovací charakteristiky. Z vypočtených hodnot je sestrojen kružnicový diagram a momentová charakteristika.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis deals with the electromagnetic design of induction squirrel-cage motor with an output of 28 kW, synchronous speed of 1000 rpm and with IP 44 cover. Design is carried out according to the specified parameters. The thesis contains the computation of the geometric size of the machine, then resistance and reactance, losses, efficiency of the machine acceleration and load characteristics. From the compute values is constructed a circle diagram and torque characteristics.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Vit_Veleba.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053600_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce308,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053600_oponent.pdfPosudek oponenta práce384,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053600_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce143,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9431

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.