Title: Návrh asynchronního motoru s kotvou nakrátko
Other Titles: Design of the Three Phase Squirrel Cage Induction Motor
Authors: Veleba, Vít
Advisor: Červený, Josef
Referee: Hruška, Karel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9431
Keywords: Asynchronní motor;vinutí;klec nakrátko;stator;rotor;elektromagnetický návrh;drážka;kružnicový diagram;momentová charakteristika
Keywords in different language: Induction motor;winding;squirrel cage;stator;rotor;electromagnetic design;groove;circle diagram;torque characteristic
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá elektromagnetickým návrhem asynchronního motoru s kotvou nakrátko o výkonu 28 kW, synchronní rychlostí 1000 otáček za minutu a krytím IP 44. Návrh je proveden dle zadaných parametrů. Práce obsahuje výpočet rozměrů stroje, dále odpory a reaktance, ztráty, účinnost stroje, rozběhové a zatěžovací charakteristiky. Z vypočtených hodnot je sestrojen kružnicový diagram a momentová charakteristika.
Abstract in different language: This Bachelor thesis deals with the electromagnetic design of induction squirrel-cage motor with an output of 28 kW, synchronous speed of 1000 rpm and with IP 44 cover. Design is carried out according to the specified parameters. The thesis contains the computation of the geometric size of the machine, then resistance and reactance, losses, efficiency of the machine acceleration and load characteristics. From the compute values is constructed a circle diagram and torque characteristics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vit_Veleba.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFView/Open
053600_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce308,59 kBAdobe PDFView/Open
053600_oponent.pdfPosudek oponenta práce384,55 kBAdobe PDFView/Open
053600_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce143,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9431

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.