Název: Návrh malé vodní elektrárny v lokalitě Plasy
Další názvy: Project of Small Hydroelectric Power Plant in Plasy Area
Autoři: Matoušek, Martin
Vedoucí práce/školitel: Hejtmánková, Pavla
Oponent: Dvorský, Emil
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9432
Klíčová slova: malá vodní elektrárna;hydroenergetický potenciál;Kaplanova turbína;asynchronní generátor;návratnost;legislativa
Klíčová slova v dalším jazyce: small hydro power station;hydroenergetic potential;Kaplan turbine;asynchronous generator;return;legislation
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce zpracovává možnost instalace zařízení malé vodní elektrárny do tělesa hráze pohyblivého jezu v lokalitě Plasy i s jejím napojením na elektrizační soustavu. Zabývá se zejména shrnutím možnosti využití hydroenergetického potenciálu vodního díla včetně ekonomického zhodnocení a vlivu na okolní ekosystém. Dále shrnuje základní legislativu v oblasti výstavby a provozování malých vodních elektráren.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on possibility to build a small hydro plant in Plasy including connection to power system of Czech Republic. It is aimed to summarize opportunity for using a hydroenergetic potential of this place and calculating the payback period of investments.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_navrh_MVE_Plasy_Martin_Matousek.pdfPlný text práce2,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053602_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce307,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053602_oponent.pdfPosudek oponenta práce307,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053602_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce215,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9432

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.