Title: Návrh malé vodní elektrárny v lokalitě Plasy
Other Titles: Project of Small Hydroelectric Power Plant in Plasy Area
Authors: Matoušek, Martin
Advisor: Hejtmánková, Pavla
Referee: Dvorský, Emil
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9432
Keywords: malá vodní elektrárna;hydroenergetický potenciál;Kaplanova turbína;asynchronní generátor;návratnost;legislativa
Keywords in different language: small hydro power station;hydroenergetic potential;Kaplan turbine;asynchronous generator;return;legislation
Abstract: Předkládaná bakalářská práce zpracovává možnost instalace zařízení malé vodní elektrárny do tělesa hráze pohyblivého jezu v lokalitě Plasy i s jejím napojením na elektrizační soustavu. Zabývá se zejména shrnutím možnosti využití hydroenergetického potenciálu vodního díla včetně ekonomického zhodnocení a vlivu na okolní ekosystém. Dále shrnuje základní legislativu v oblasti výstavby a provozování malých vodních elektráren.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on possibility to build a small hydro plant in Plasy including connection to power system of Czech Republic. It is aimed to summarize opportunity for using a hydroenergetic potential of this place and calculating the payback period of investments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_navrh_MVE_Plasy_Martin_Matousek.pdfPlný text práce2,77 MBAdobe PDFView/Open
053602_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce307,69 kBAdobe PDFView/Open
053602_oponent.pdfPosudek oponenta práce307,36 kBAdobe PDFView/Open
053602_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce215,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9432

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.