Název: Návrh synchronního stroje s vyniklými póly
Další názvy: Design of the salient-pole synchronous machine
Autoři: Veg, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Červený, Josef
Oponent: Skala, Bohumil
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9433
Klíčová slova: synchronnígenerátor;synchronní stroje s vyniklými póly;elektromagnetický návrh;problematika návrhu točivých strojů;budící vinutí;vlnové vinutí;zlomkové vinutí
Klíčová slova v dalším jazyce: synchronous generator;synchronous machines with salient poles;electromagnetic design;design issues for rotating machinery;field winding;wave winding;fractional winding
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na orientační elektromagnetický návrh a konstrukční uspořádání synchronního stroje s vyniklými póly o zdánlivém jmenovitém výkonu 11 MVA.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the approximate electromagnetic design and the design of the synchronous machine with salient poles of the apparent nominal power 11 MVA.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Navrh_synchronniho_stroje_BP_Lukas_VEG_2013.pdfPlný text práce5,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053603_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce279,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053603_oponent.pdfPosudek oponenta práce296,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053603_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce134,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9433

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.