Title: Návrh synchronního stroje s vyniklými póly
Other Titles: Design of the salient-pole synchronous machine
Authors: Veg, Lukáš
Advisor: Červený, Josef
Referee: Skala, Bohumil
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9433
Keywords: synchronnígenerátor;synchronní stroje s vyniklými póly;elektromagnetický návrh;problematika návrhu točivých strojů;budící vinutí;vlnové vinutí;zlomkové vinutí
Keywords in different language: synchronous generator;synchronous machines with salient poles;electromagnetic design;design issues for rotating machinery;field winding;wave winding;fractional winding
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na orientační elektromagnetický návrh a konstrukční uspořádání synchronního stroje s vyniklými póly o zdánlivém jmenovitém výkonu 11 MVA.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the approximate electromagnetic design and the design of the synchronous machine with salient poles of the apparent nominal power 11 MVA.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Navrh_synchronniho_stroje_BP_Lukas_VEG_2013.pdfPlný text práce5,48 MBAdobe PDFView/Open
053603_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce279,32 kBAdobe PDFView/Open
053603_oponent.pdfPosudek oponenta práce296,77 kBAdobe PDFView/Open
053603_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce134,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9433

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.