Title: Nelineární model transformátoru
Other Titles: Non-linear model of Transformer
Authors: Zapalač, Martin
Advisor: Síťař, Vladislav
Referee: Veleba, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9434
Keywords: Transformátor;magnetizační charakteristika;magnetický obvod;výpočet transformátoru;DYNAST;pasivní parametry;3-f transformátor;1-f transformátor
Keywords in different language: Transformer;magnetization characteristic;the magnetic circuit;calculating transformer;DYNAST;passive data;three-phase transformer;single-phase transformer
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá simulací dvou vybraných transformátorů, jednoho jednofázového a druhého třífázového. Transformátory jsou zpracovány v simulačním programu DYNAST v němž jsou respektovány nelinearity magnetických obvodů. Transformátory jsou nasimulovány pro všechny provozní stavy.
Abstract in different language: The present thesis deals with the simulation of two selected transformers, single-phase and three-phase. Transformers are processed in the simulation program DYNAST in which respect the non-linearity of magnetic circuits. Transformers are simulated for all operating conditions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Nelinearni model transformatoru Zapalac.pdfPlný text práce3,54 MBAdobe PDFView/Open
053604_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce401,69 kBAdobe PDFView/Open
053604_oponent.pdfPosudek oponenta práce501,28 kBAdobe PDFView/Open
053604_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce150,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9434

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.