Název: Nelineární model transformátoru
Další názvy: Non-linear model of Transformer
Autoři: Zapalač, Martin
Vedoucí práce/školitel: Síťař, Vladislav
Oponent: Veleba, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9434
Klíčová slova: Transformátor;magnetizační charakteristika;magnetický obvod;výpočet transformátoru;DYNAST;pasivní parametry;3-f transformátor;1-f transformátor
Klíčová slova v dalším jazyce: Transformer;magnetization characteristic;the magnetic circuit;calculating transformer;DYNAST;passive data;three-phase transformer;single-phase transformer
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zabývá simulací dvou vybraných transformátorů, jednoho jednofázového a druhého třífázového. Transformátory jsou zpracovány v simulačním programu DYNAST v němž jsou respektovány nelinearity magnetických obvodů. Transformátory jsou nasimulovány pro všechny provozní stavy.
Abstrakt v dalším jazyce: The present thesis deals with the simulation of two selected transformers, single-phase and three-phase. Transformers are processed in the simulation program DYNAST in which respect the non-linearity of magnetic circuits. Transformers are simulated for all operating conditions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Nelinearni model transformatoru Zapalac.pdfPlný text práce3,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053604_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce401,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053604_oponent.pdfPosudek oponenta práce501,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053604_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce150,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9434

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.