Název: Optimalizace návrhu tepelné izolace
Další názvy: Heat insulation design optimisation
Autoři: Kováč, František
Vedoucí práce/školitel: Šnajdr, Jaroslav
Oponent: Liďáková, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9436
Klíčová slova: přenos tepla;zateplení budov;součinitel prostupu tepla;reflexní folie;Comsol;MATLAB
Klíčová slova v dalším jazyce: heat transfer;thermal insulation of buildings;heat transfer coefficient;reflective foils;Comsol;MATLAB
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku zateplení budov, především vliv reflexních folií na součinitel prostupu tepla. Dále se zabývá teoretickým výpočtem vlastností reflexních folií a jejich porovnání s hodnotami udávanými výrobci. Teoretický výpočet je proveden pomocí dvou metod z důvodu ověření výsledků.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the problems with insulating of buildings. Main focus is on reflective foils and theirs effect on the heat transfer coefficient. The theoretical model is used for evaluating main parameters of the thermal insulation. For theoretical model there were used two methods for verification of results.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_prace_kovac.pdfPlný text práce1,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053606_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce285,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053606_oponent.pdfPosudek oponenta práce321,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053606_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce150,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9436

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.