Title: Optimalizace návrhu tepelné izolace
Other Titles: Heat insulation design optimisation
Authors: Kováč, František
Advisor: Šnajdr, Jaroslav
Referee: Liďáková, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9436
Keywords: přenos tepla;zateplení budov;součinitel prostupu tepla;reflexní folie;Comsol;MATLAB
Keywords in different language: heat transfer;thermal insulation of buildings;heat transfer coefficient;reflective foils;Comsol;MATLAB
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku zateplení budov, především vliv reflexních folií na součinitel prostupu tepla. Dále se zabývá teoretickým výpočtem vlastností reflexních folií a jejich porovnání s hodnotami udávanými výrobci. Teoretický výpočet je proveden pomocí dvou metod z důvodu ověření výsledků.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the problems with insulating of buildings. Main focus is on reflective foils and theirs effect on the heat transfer coefficient. The theoretical model is used for evaluating main parameters of the thermal insulation. For theoretical model there were used two methods for verification of results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_prace_kovac.pdfPlný text práce1,84 MBAdobe PDFView/Open
053606_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce285,18 kBAdobe PDFView/Open
053606_oponent.pdfPosudek oponenta práce321,12 kBAdobe PDFView/Open
053606_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce150,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9436

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.