Název: Ostrovní režim synchronních strojů
Další názvy: Stand-alone Synchronous Machine
Autoři: Václavík, Martin
Vedoucí práce/školitel: Vachtlová, Michaela
Oponent: Světlík, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9437
Klíčová slova: synchronní stroj;synchronní generátor;turboalternátor;hydroalternátor;stator;rotor;ostrovní režim
Klíčová slova v dalším jazyce: synchronous machine;synchronous generator;turbogenerator;hydroelectric alternator;stator;rotor;standalone mode
Abstrakt: Předložená bakalářská práce se zabývá principem činnosti synchronních strojů a základními pojmy v oblasti teorie synchronních strojů. Specifikovány jsou zde také jejich nejpoužívanějšími druhy, typy konstrukcí a jejich aplikace v konkrétních oblastech. Práce se také věnuje chování synchronního stroje při práci v ostrovním režimu, nároky na konstrukci, jeho stavy a řešení havarijního stavu s následným odpojením stroje.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted work deals with the principle of the operation of a synchronous machines and the basic concepts of the theory of the synchronous machines. There are specified also the most commonly used kinds, types of the structures and their application in the specific areas. The work also deals with the behavior of the synchronous machine, which works in the island mode, demand on construction, condition and solution to the emergency condition following by unplugging the machine.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KEV) / Bachelor´s works (DEP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Martin_Vaclavik.pdfPlný text práce7,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053607_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce256,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053607_oponent.pdfPosudek oponenta práce327,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053607_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce156,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9437

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.