Title: Ostrovní režim synchronních strojů
Other Titles: Stand-alone Synchronous Machine
Authors: Václavík, Martin
Advisor: Vachtlová, Michaela
Referee: Světlík, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9437
Keywords: synchronní stroj;synchronní generátor;turboalternátor;hydroalternátor;stator;rotor;ostrovní režim
Keywords in different language: synchronous machine;synchronous generator;turbogenerator;hydroelectric alternator;stator;rotor;standalone mode
Abstract: Předložená bakalářská práce se zabývá principem činnosti synchronních strojů a základními pojmy v oblasti teorie synchronních strojů. Specifikovány jsou zde také jejich nejpoužívanějšími druhy, typy konstrukcí a jejich aplikace v konkrétních oblastech. Práce se také věnuje chování synchronního stroje při práci v ostrovním režimu, nároky na konstrukci, jeho stavy a řešení havarijního stavu s následným odpojením stroje.
Abstract in different language: The submitted work deals with the principle of the operation of a synchronous machines and the basic concepts of the theory of the synchronous machines. There are specified also the most commonly used kinds, types of the structures and their application in the specific areas. The work also deals with the behavior of the synchronous machine, which works in the island mode, demand on construction, condition and solution to the emergency condition following by unplugging the machine.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Martin_Vaclavik.pdfPlný text práce7,72 MBAdobe PDFView/Open
053607_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce256,96 kBAdobe PDFView/Open
053607_oponent.pdfPosudek oponenta práce327,33 kBAdobe PDFView/Open
053607_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce156,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9437

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.