Title: Průkaz energetické náročnosti budovy
Other Titles: Building energy performance certificate
Authors: Volf, Vladimír
Advisor: Jiřinec, Stanislav
Referee: Kožený, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9439
Keywords: součinitel prostupu tepla;teplená ztráta;tepelný most;průkaz energetické náročnosti budovy;energetický štítek;bolometr;termokamera;energetická náročnost;energetické hodnocení budov
Keywords in different language: heat passage coefficient;thermal loss;thermal bridge;building energy performance certificate;energetic card;bolometer;thermal camera;energy intensity;energy assessment of buildings
Abstract: Předkládaná bakalářská práce vysvětluje základní pojmy v oblasti termografie a energetických štítků. Jsou zde také uvedeny možnosti využití termografie v praxi. Dále je práce zaměřena na výpočet tepelných ztrát daného bytového domu. Po provedení výpočtu tepelných ztrát je sestaven průkaz energetické náročnosti budovy. Nakonec jsou pomocí termokamery zjištěny tepelné mosty a uvedeny závěry pro praxi.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis explain the basic concepts of thermography and energetic cards. There are also included options of use thermography in practice. Further is thesis aimed at calculating the heat loss of apartment building. After the calculation is assembled a building energy certificate. Finally there are detected thermal bridges by thermal camera and listed conclusions for practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vladimir_Volf_2013.pdfPlný text práce3,21 MBAdobe PDFView/Open
053609_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce288,72 kBAdobe PDFView/Open
053609_oponent.pdfPosudek oponenta práce431,26 kBAdobe PDFView/Open
053609_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce214,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9439

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.