Název: Průkaz energetické náročnosti budovy
Další názvy: Building energy performance certificate
Autoři: Volf, Vladimír
Vedoucí práce/školitel: Jiřinec, Stanislav
Oponent: Kožený, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9439
Klíčová slova: součinitel prostupu tepla;teplená ztráta;tepelný most;průkaz energetické náročnosti budovy;energetický štítek;bolometr;termokamera;energetická náročnost;energetické hodnocení budov
Klíčová slova v dalším jazyce: heat passage coefficient;thermal loss;thermal bridge;building energy performance certificate;energetic card;bolometer;thermal camera;energy intensity;energy assessment of buildings
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce vysvětluje základní pojmy v oblasti termografie a energetických štítků. Jsou zde také uvedeny možnosti využití termografie v praxi. Dále je práce zaměřena na výpočet tepelných ztrát daného bytového domu. Po provedení výpočtu tepelných ztrát je sestaven průkaz energetické náročnosti budovy. Nakonec jsou pomocí termokamery zjištěny tepelné mosty a uvedeny závěry pro praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented bachelor thesis explain the basic concepts of thermography and energetic cards. There are also included options of use thermography in practice. Further is thesis aimed at calculating the heat loss of apartment building. After the calculation is assembled a building energy certificate. Finally there are detected thermal bridges by thermal camera and listed conclusions for practice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Vladimir_Volf_2013.pdfPlný text práce3,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053609_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce288,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053609_oponent.pdfPosudek oponenta práce431,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053609_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce214,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9439

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.