Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHejtmánková, Pavla
dc.contributor.authorHanzlík, Jaroslav
dc.contributor.refereeDvorský, Emil
dc.date.accepted2013-06-24
dc.date.accessioned2014-02-06T12:51:45Z
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:51:45Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-03
dc.identifier53616
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9441
dc.description.abstractObsah této bakalářské práce je zaměřen na problematiku využívání nízkopotenciálních zdrojů energie především v oblasti tepelných čerpadel. Spolu s primárními a sekundárními zdroji nízkopotenciální energie do této problematiky patří i zdroje geotermální energie. Jsou zde uvedeny výhody a nevýhody jednotlivých systému tepelných čerpadel (vzduch - voda, voda - voda, země - voda) a jejich podrobný popis. Zároveň jsou tyto systémy vzájemně porovnány a zhodnoceny. V závěru práce je zhodnocen současný stav a využití tepelných čerpadel v České republice a Evropské unii.cs
dc.format42 s. (49 653 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttepelné čerpadlocs
dc.subjectnízko-potenciální zdrojecs
dc.subjectteplocs
dc.subjectCarnotův oběhcs
dc.titleTepelná čerpadla a možnosti jejich využitícs
dc.title.alternativeHeat Pumps and their utilization possibilitiesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektromechaniky a výkonové elektronikycs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe content of this bachelor's thesis is focused on the use of low-potential energy sources especially in the field of heat pumps. Along with primary and secondary sources of low-potential energy in this issue includes the sources of geothermal energy. There are written advantages and disadvantages of each system heat pumps (air - water, water - water, ground - water) with their detailed description. At the same time, these systems are mutually compared and evaluated. In the end of thesis is commented present condition and use of heat pumps in the Czech Republic and the European Union.en
dc.subject.translatedheat pumpen
dc.subject.translatedlow-potential energy sourcesen
dc.subject.translatedheaten
dc.subject.translatedCarnot cyckleen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_HanzlikJ_E10B0210P.pdfPlný text práce74,63 MBAdobe PDFView/Open
053616_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce290,76 kBAdobe PDFView/Open
053616_oponent.pdfPosudek oponenta práce302,13 kBAdobe PDFView/Open
053616_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce200,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9441

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.