Title: Trakční prvky dvousystémových lokomotiv
Other Titles: Traction elements of two systems locomotives
Authors: Říha, Petr
Advisor: Skala, Bohumil
Referee: Kindl, Vladimír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9442
Keywords: měnič;usměrňovač;trakční transformátor;stejnosměrný motor;lokomotiva;trakce
Keywords in different language: traction transformer;converter;DC motor;locomotive;traction
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na dvousystémové lokomotivy, zejména na lokomotivu řady 363, její parametry, vlastnosti a řešení elektrické části.
Abstract in different language: Traction elements of two systems locomotives. The master thesis presents the two systems locomotives, in particular locomotive series 363, its parameters, properties and solution of electrical parts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Petr_Riha.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
053618_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce269,56 kBAdobe PDFView/Open
053618_oponent.pdfPosudek oponenta práce337,57 kBAdobe PDFView/Open
053618_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce140,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9442

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.