Název: Trakční prvky dvousystémových lokomotiv
Další názvy: Traction elements of two systems locomotives
Autoři: Říha, Petr
Vedoucí práce/školitel: Skala, Bohumil
Oponent: Kindl, Vladimír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9442
Klíčová slova: měnič;usměrňovač;trakční transformátor;stejnosměrný motor;lokomotiva;trakce
Klíčová slova v dalším jazyce: traction transformer;converter;DC motor;locomotive;traction
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na dvousystémové lokomotivy, zejména na lokomotivu řady 363, její parametry, vlastnosti a řešení elektrické části.
Abstrakt v dalším jazyce: Traction elements of two systems locomotives. The master thesis presents the two systems locomotives, in particular locomotive series 363, its parameters, properties and solution of electrical parts.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Petr_Riha.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053618_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce269,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053618_oponent.pdfPosudek oponenta práce337,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053618_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce140,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9442

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.