Název: Polovodičové detektory ionizujícího záření
Další názvy: Semiconductor detectors of ionizing radiation
Autoři: Štěpánek, Petr
Vedoucí práce/školitel: Kraus, Václav
Oponent: Holík, Michael
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9446
Klíčová slova: Ionizující záření;detektory ionizujícího záření;pixelové detektory;driftové detektory;výrobci polovodičových detektorů;polohová detekce;použití detektorů
Klíčová slova v dalším jazyce: Ionizing radiation;ionizing radiation detectors;pixel detectors;strip detectors;drift detectors;manufactures of semiconductor detectors;positional detection;typical use of detectors
Abstrakt: V práci nalezneme popis ionizujícího záření a jeho druhů. Další část se zabývá polovodičovými detektory. Je zde podrobně rozebrán princip funkce a různé druhy detektorů. Následně jsou uvedeni přední výrobci detektorů. V závěru jsou srovnávány druhy polovodičových detektorů a možnosti polohové detekce částic.
Abstrakt v dalším jazyce: In this thesis we find description of ionizing radiation and its species. In the first chapter we find description of ionizing radiation and its species. The next part deals with semiconductor detectors. There is detailed analysis of the operating principles and different types of detectors. The following are described leading manufacturer of detectors. The final chapter compares the types of semiconductor detectors and positional detection of particles.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Petr_Stepanek.pdfPlný text práce2,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053623_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce298,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053623_oponent.pdfPosudek oponenta práce334,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053623_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce228,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9446

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.