Title: Polovodičové detektory ionizujícího záření
Other Titles: Semiconductor detectors of ionizing radiation
Authors: Štěpánek, Petr
Advisor: Kraus, Václav
Referee: Holík, Michael
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9446
Keywords: Ionizující záření;detektory ionizujícího záření;pixelové detektory;driftové detektory;výrobci polovodičových detektorů;polohová detekce;použití detektorů
Keywords in different language: Ionizing radiation;ionizing radiation detectors;pixel detectors;strip detectors;drift detectors;manufactures of semiconductor detectors;positional detection;typical use of detectors
Abstract: V práci nalezneme popis ionizujícího záření a jeho druhů. Další část se zabývá polovodičovými detektory. Je zde podrobně rozebrán princip funkce a různé druhy detektorů. Následně jsou uvedeni přední výrobci detektorů. V závěru jsou srovnávány druhy polovodičových detektorů a možnosti polohové detekce částic.
Abstract in different language: In this thesis we find description of ionizing radiation and its species. In the first chapter we find description of ionizing radiation and its species. The next part deals with semiconductor detectors. There is detailed analysis of the operating principles and different types of detectors. The following are described leading manufacturer of detectors. The final chapter compares the types of semiconductor detectors and positional detection of particles.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Petr_Stepanek.pdfPlný text práce2,39 MBAdobe PDFView/Open
053623_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce298,26 kBAdobe PDFView/Open
053623_oponent.pdfPosudek oponenta práce334,82 kBAdobe PDFView/Open
053623_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce228,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9446

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.