Title: Profylaktika izolačního systému točivých strojů, především turbogenerátorů a vn motorů
Other Titles: Prevention of insulation systems of rotating machines, especially turbo-generators and HV engines
Authors: Doležal, Pavel
Advisor: Noháč, Karel
Referee: Müllerová, Eva
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9448
Keywords: malá diagnostika;velká diagnostika;měřicí metody;rotorové vinutí;statorové vinutí;izolační odpor;polarizační index;ztrátový činitel;částečné výboje;frekvenční analýza
Keywords in different language: small diagnostic;large diagnostic;measurement methods;rotor winding;stator winding;insulation resistance;polarization index;loss factor;partial discharges;frequency analysis
Abstract: Předmětem bakalářské práce je seznámení s diagnostickými metodami pováděnými u velkých točivých strojů. Práce je rozdělena do tří částí. V první a druhé části popisuji metody Malé a Velké diagnostiky. To zahrnuje princip a postup při samotném provádění měření. Třetí část se zabývá diagnostikou prováděnou na generátoru TG2 v elektrárně Tisová.
Abstract in different language: The subject of bachelor thesis is focused on the introduction of diagnostic methodes which are used to large rotating machines. The bachelor thesis is divided into three parts. In the first and second part I describe the methods of Small and Large diagnostics. It includes the principles and procedures in the actual measurements. The third part deals with the diagnostics performed on the generator TG2 in the power station Tisova.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Dolezal_E11B0123K.pdfPlný text práce3,06 MBAdobe PDFView/Open
053943_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce355,93 kBAdobe PDFView/Open
053943_oponent.pdfPosudek oponenta práce371,38 kBAdobe PDFView/Open
053943_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce244,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9448

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.