Název: Profylaktika izolačního systému točivých strojů, především turbogenerátorů a vn motorů
Další názvy: Prevention of insulation systems of rotating machines, especially turbo-generators and HV engines
Autoři: Doležal, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Noháč, Karel
Oponent: Müllerová, Eva
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9448
Klíčová slova: malá diagnostika;velká diagnostika;měřicí metody;rotorové vinutí;statorové vinutí;izolační odpor;polarizační index;ztrátový činitel;částečné výboje;frekvenční analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: small diagnostic;large diagnostic;measurement methods;rotor winding;stator winding;insulation resistance;polarization index;loss factor;partial discharges;frequency analysis
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce je seznámení s diagnostickými metodami pováděnými u velkých točivých strojů. Práce je rozdělena do tří částí. V první a druhé části popisuji metody Malé a Velké diagnostiky. To zahrnuje princip a postup při samotném provádění měření. Třetí část se zabývá diagnostikou prováděnou na generátoru TG2 v elektrárně Tisová.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of bachelor thesis is focused on the introduction of diagnostic methodes which are used to large rotating machines. The bachelor thesis is divided into three parts. In the first and second part I describe the methods of Small and Large diagnostics. It includes the principles and procedures in the actual measurements. The third part deals with the diagnostics performed on the generator TG2 in the power station Tisova.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Dolezal_E11B0123K.pdfPlný text práce3,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053943_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce355,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053943_oponent.pdfPosudek oponenta práce371,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053943_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce244,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9448

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.