Title: EZS a EPS zabezpečení objektu
Other Titles: EZS and EPS protection of property
Authors: Bruj, Petr
Advisor: Mühlbacher, Jan
Maule, Jiří
Referee: Martínek, Zbyněk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9449
Keywords: elektronická zabezpečovací signalizace;elektronická požární signalizace;detektor
Keywords in different language: electronic security signalisation;electronic fire signalisation;detector
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na řešení problematiky elektronická zabezpečovací a požární signalizace objektu. Práce popisuje v teoretické části základní komponenty prvků signalizace. V praktické části je konkrétní výběr komponentů s popisem jejich vlastností. Popis způsobu navrhování.
Abstract in different language: The presented work is focused on resolution of the problematic electronic security and fire signalisation of a building. The work describes in the theoretical part basic components of signalisation. In the practical part is concrete selection of components with description of their characteristics. Description of their projecting.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE - Petr Bruj 2013.pdfPlný text práce2,02 MBAdobe PDFView/Open
054035_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce275,6 kBAdobe PDFView/Open
054035_oponent.pdfPosudek oponenta práce385,66 kBAdobe PDFView/Open
054035_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce167,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9449

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.