Název: EZS a EPS zabezpečení objektu
Další názvy: EZS and EPS protection of property
Autoři: Bruj, Petr
Vedoucí práce/školitel: Mühlbacher, Jan
Maule, Jiří
Oponent: Martínek, Zbyněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9449
Klíčová slova: elektronická zabezpečovací signalizace;elektronická požární signalizace;detektor
Klíčová slova v dalším jazyce: electronic security signalisation;electronic fire signalisation;detector
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na řešení problematiky elektronická zabezpečovací a požární signalizace objektu. Práce popisuje v teoretické části základní komponenty prvků signalizace. V praktické části je konkrétní výběr komponentů s popisem jejich vlastností. Popis způsobu navrhování.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented work is focused on resolution of the problematic electronic security and fire signalisation of a building. The work describes in the theoretical part basic components of signalisation. In the practical part is concrete selection of components with description of their characteristics. Description of their projecting.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE - Petr Bruj 2013.pdfPlný text práce2,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
054035_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce275,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
054035_oponent.pdfPosudek oponenta práce385,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
054035_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce167,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9449

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.