Title: Ferorezonance tlumivky
Other Titles: Feroresonance of Impedance Coil
Authors: Michálek, Vojtěch
Advisor: Hruška, Karel
Referee: Kindl, Vladimír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9451
Keywords: ferorezonance;nelineární indukčnost;sériový;charakteristika;závislost
Keywords in different language: ferroresonance;nonlinear inductance;serial;characteristic;dependence
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na popis jevu ferorezonance v sériovém obvodě s nelineární indukčností a kapacitou. Uvedeny jsou zde typy ferorezonance a závislosti vystihující její chování. V práci je stručně popsána identifikace a předcházení vzniku ferorezonance. Součástí práce je měření na obvodu tvořeném samotnou tlumivkou a sériovým spojením tlumivky a kondenzátorové baterie. Výstupem měření samotné tlumivky je závislost indukčnosti na budícím proudu. Z této závislosti je výpočtem získána voltampérová charakteristika modelu sériového ferorezonančního obvodu, která je následně porovnána s charakteristikou skutečného obvodu.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the description of the phenomenon of ferroresonance in series circuit with nonlinear inductance and capacitance. Listed here are the types of ferroresonance and dependence reflects its behavior. The paper briefly describes the identification and prevention of ferroresonance. Part of this work is to measure the circuit formed by the choke itself and serial connection choke and capacitor. The output of measurement itself is inductors inductance dependence on excitation current. From this dependence is obtained by calculating current-voltage characteristic of the model serial ferroresonant circuit, which is then compared with the actual characteristics of the circuit.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ferorezonance tlumivky.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
055326_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce302,45 kBAdobe PDFView/Open
055326_oponent.pdfPosudek oponenta práce294,04 kBAdobe PDFView/Open
055326_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce153,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9451

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.