Název: Ferorezonance tlumivky
Další názvy: Feroresonance of Impedance Coil
Autoři: Michálek, Vojtěch
Vedoucí práce/školitel: Hruška, Karel
Oponent: Kindl, Vladimír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9451
Klíčová slova: ferorezonance;nelineární indukčnost;sériový;charakteristika;závislost
Klíčová slova v dalším jazyce: ferroresonance;nonlinear inductance;serial;characteristic;dependence
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na popis jevu ferorezonance v sériovém obvodě s nelineární indukčností a kapacitou. Uvedeny jsou zde typy ferorezonance a závislosti vystihující její chování. V práci je stručně popsána identifikace a předcházení vzniku ferorezonance. Součástí práce je měření na obvodu tvořeném samotnou tlumivkou a sériovým spojením tlumivky a kondenzátorové baterie. Výstupem měření samotné tlumivky je závislost indukčnosti na budícím proudu. Z této závislosti je výpočtem získána voltampérová charakteristika modelu sériového ferorezonančního obvodu, která je následně porovnána s charakteristikou skutečného obvodu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the description of the phenomenon of ferroresonance in series circuit with nonlinear inductance and capacitance. Listed here are the types of ferroresonance and dependence reflects its behavior. The paper briefly describes the identification and prevention of ferroresonance. Part of this work is to measure the circuit formed by the choke itself and serial connection choke and capacitor. The output of measurement itself is inductors inductance dependence on excitation current. From this dependence is obtained by calculating current-voltage characteristic of the model serial ferroresonant circuit, which is then compared with the actual characteristics of the circuit.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ferorezonance tlumivky.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
055326_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce302,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
055326_oponent.pdfPosudek oponenta práce294,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
055326_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce153,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9451

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.