Název: Jiskření na nedokonalém spoji
Další názvy: Sparking due to bad contacts
Autoři: Hovorka, Jan
Vedoucí práce/školitel: Kysela, Adam
Oponent: Paslavský, Bohumil
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9452
Klíčová slova: jiskřiště;izolátor;vedení VN;vysokofrekvenční šum;CAD systémy;permeabilita;kapacita;spojení;jiskření
Klíčová slova v dalším jazyce: spark gap;insulator;keeping HV;high frequency noise;CAD systems;permeability;capacity;connection;sparking
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na jiskření na nedokonalém spoji, sestrojit model jiskřiště a popsat praktické způsoby omezení jiskření. V práci jsou dále popsány důsledky které vznikají na VN vlivem jiskření.
Abstrakt v dalším jazyce: The present work is aimed at sparking the imperfect joints, gaps and build a model to describe practical ways of reducing arcing. The paper also describes the consequences that arise due to the high voltage spark.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KEV) / Bachelor´s works (DEP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hovorka_Jan_Bp_Jiskreni_na_nedokonlem_spoji.pdfPlný text práce913,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci_Jan Hovorka.pdfPosudek vedoucího práce907,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponent_Jan Hovorka.pdfPosudek oponenta práce932,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
056797_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce272,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9452

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.