Název: Když papež zavolá: "Deus volt!" Pohled na "toho druhého", nevěřícího; jak středoevropané viděli obyvatele blízkého východu na přelomu 11. a 12. století
Další názvy: When Holy Father says: "Deus volt!" View on "the others", infidels; what were europeans thought about the Middle East inhabitants during braketime in 11. and 12. century
Autoři: Řezníčková, Anna
Vedoucí práce/školitel: Charvát, Petr
Oponent: Pecha, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9456
Klíčová slova: středověk;první křížová výprava;výzva Urbana II. v Clermontu;kronikáři první křížové výpravy;Petr Poustevník;dopisy
Klíčová slova v dalším jazyce: middle ages;first crusade;Urban II. challenge in Clermont;historians of first crusade;Peter the Heremit;letters
Abstrakt: V práci jsem se pokusila optikou historických pramenů nahlédnout na myšlení křesťanských středoevropanů na konci jedenáctého století. Zejména jsem se zaměřila na pohled na obyvatele Blízkého východu, který jsem se snažila analyzovat na základě výzvy papeže Urbana II. k první křížové výpravě a následně pak na prameny z období první křížové výpravy.
Abstrakt v dalším jazyce: In this work I´ve been trying to analyse meanings of Cristian Europe inhabitans in the end of 11. century. I used for it historical sources and mostly method of historical anthropology. The main question of this work is how were "the others" (the Middle East inhabitants) seen by Cristians form Western Europe. I also tried to analyse challenge for the First crusade which was made by pope Urban II. in Cleremont and others sources from this period.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Deus vult!.pdfPlný text práce380,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Reznickova.pdfPosudek vedoucího práce282,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Reznickova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce292,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Reznickova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce125,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9456

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.